Sevenco nära Haymarket

Produktiva konsulter med gedigen ledarerfarenhet

SEVENCO har sedan 1963 hjälpt företag och organisationer, i privat som offentlig sektor, i Sverige och utomlands inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Med kort startsträcka levererar vi förändring med bestående resultat och verklig kundnytta. Sevencos konsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, ekonomi-, produktions-, inköps-, fastighets-, logistik-, projekt-, försäljnings-, marknadschef samt projektledare inom verksamhetsutveckling. Vi får jobbet gjort snabbt och effektivt.

Läs mer om SEVENCOMöt våra konsulter

Våra lösningar

Läs mer

NÄR

Inom 10 dagar – ny interimschef eller konsult på plats

VAR

I organisationer/företag i de flesta branscher, nationellt och internationellt

VAD

Bestående resultat

HUR

Genom skräddarsydda åtgärder som är snabba och begripliga

Vad våra kunder har sagt

”Sevenco konsulten gick in som tillfällig marknadsdirektör från dag ett, och kunde snabbt sätta sig in i rollen och axla ansvaret. För oss i företagsledningen, innebar det att vi kunde genomföra en noggrann rekrytering utan att tappa fart i det viktiga arbetet på marknadssidan.”

Pia Ekedahl, PersonaldirektörSetra Group AB

”Vi stod inför en kraftig tillväxt då vi skulle öka omsättningen med nästan 40 procent på bara några månader. Då uppstod en situation där vår komponent-fabrik i Polen hade problem med att hinna leverera till Sverige. Läget blev akut och vi var tvungna att göra något snabbt.”

Jerker Höglund, VDDellner Couplers AB

”MTR har som övergripande mål att skapa en tunnelbana i världsklass vilket ställer mycket höga krav på vår organisation och ledning. Vi har därför under första etableringsåret hyrt in verk-samhetskritiska lednings-personer från Sevenco för att bidra med att utveckla och förändra verksamheten mot uppsatta mål.”

Peter Viinapuu, VDMTR Stockholm
Ekonomisk styrning hos myndighet / Financial control for a government agency
Ekonomisk styrning hos myndighet / Financial control for a government agency
Förbättra leveransprecisionen och minska kapitalbindningen / Improve delivery precision and reduce tied-up capital
Förbättra leveransprecisionen och minska kapitalbindningen / Improve delivery precision and reduce tied-up capital
Industry case
Öka lönsamheten och få nöjdare kunder / Increase profitability and customer satisfaction