Sevenco nära Haymarket

Produktiva konsulter med gedigen ledarerfarenhet

SEVENCO har sedan 1963 hjälpt företag och organisationer, i privat som offentlig sektor, i Sverige och utomlands inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Med kort startsträcka levererar vi förändring med bestående resultat och verklig kundnytta. Sevencos konsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, ekonomi-, produktions-, inköps-, fastighets-, logistik-, projekt-, försäljnings-, marknadschef samt projektledare inom verksamhetsutveckling. Vi får jobbet gjort snabbt och effektivt.

Läs mer om SEVENCOMöt våra konsulter

Våra lösningar

Läs mer

NÄR

Inom 10 dagar – ny interimschef eller konsult på plats

VAR

I organisationer/företag i de flesta branscher, nationellt och internationellt

VAD

Bestående resultat

HUR

Genom skräddarsydda åtgärder som är snabba och begripliga

Ekonomisk styrning hos myndighet / Financial control for a government agency
Ekonomisk styrning hos myndighet / Financial control for a government agency
Förbättra leveransprecisionen och minska kapitalbindningen / Improve delivery precision and reduce tied-up capital
Förbättra leveransprecisionen och minska kapitalbindningen / Improve delivery precision and reduce tied-up capital
Industry case
Öka lönsamheten och få nöjdare kunder / Increase profitability and customer satisfaction