GDPR – en ledningsfråga och konkurrensfördel

19 oktober genomförde Sevenco ett frukostseminarium – Hur kan GDPR hjälpa till att utveckla er verksamhet?

Föreläsare var advokat Katarina Lindgren från Fylgia, CEO Egil Bergenlind från DP Organizer samt Eric Lundgren och CEO Håkan Johansen från Sevenco. Håkan gav en kort presentation av företagets tjänster och inriktning. Continue reading GDPR – en ledningsfråga och konkurrensfördel