GDPR – en ledningsfråga och konkurrensfördel

19 oktober genomförde Sevenco ett frukostseminarium – Hur kan GDPR hjälpa till att utveckla er verksamhet?

Föreläsare var advokat Katarina Lindgren från Fylgia, CEO Egil Bergenlind från DP Organizer samt Eric Lundgren och CEO Håkan Johansen från Sevenco. Håkan gav en kort presentation av företagets tjänster och inriktning.

Katarina från Fylgia, redogjorde för bakgrunden kring GDPR som efter fyra års förhandlingar mellan 28 medlemsländer består av 99 artiklar som delvis är motstridiga. Det handlar om att harmoniera lagstiftning inom EU, anpassning till ny teknik och att stärka integritetsskyddet. Dataskyddsförordningen införs samtidigt i alla EU-länder, i slutet av maj nästa år. VAD ska skyddas (integritet, privacy)? HUR ska VAD skyddas? (informationssäkerhet). De nya kraven och vikten av att vara transparent, medför att organisationer ska lagra så lite som möjligt av personuppgifter, inte lagra och spara uppgifter längre än som behövs, större krav på skyddade uppgifter och kunna visa och bevisa att din verksamhet agerar rätt. Den kommande dataskyddsförordningen ställer nya striktare krav jämfört med tidigare. Utöver det, tillkommer kostsamma administrativa böter eller sanktionsavgifter, på högst 20 miljoner Euro eller upp till 4 % av globala omsättningen.

 

Egil från DP Organizer, upptäckte som företagsjurist inom bolag för betalningslösningar, hur resurskrävande arbetet med compliance/personuppgiftombud var och insåg behovet av att ha effektiva administrativa verktyg för kontroll och överblick. Eftersom han inte hittade det han sökte, utvecklade Egil verktyget och tjänsten som idag utgör DP Organizer. Han pekade på vikten av att tänka stort, att arbetet med compliance aldrig blir klart, målet är rörligt och att ha kontroll och överblick är nyckeln till fortsatt affärsmässig framgång. Det handlar om att skifta fokus från att samla in så mycket uppgifter som möjligt till att samla in så lite uppgifter som möjligt. GDPR ger möjlighet för företagen att synas och utveckla mer affärer.

 

 

Eric från Sevenco tog upp vikten av att se GDPR som en företagsledningsfråga i ett större perspektiv. GDPR påverkar alla funktioner i företaget och inte enbart juridik och IT. CSR, varumärket, kunder, försäljning, marknadsföring, rykte, resultat – ja hela verksamheten påverkas. Företagsledningen måste involveras och de har stafettpinnen för att driva förändring, utveckla verksamheten och medarbetare. Enligt Eric är GDPR rätt genomfört – en klar konkurrensfördel.

 

 

 

Håkan Johansen, VD på Sevenco.

SEVENCO har sedan 1963 hjälpt företag och organisationer, i privat som offentlig sektor, i Sverige och utomlands inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Med kort startsträcka levererar vi förändring med bestående resultat och verklig kundnytta. Sevencos konsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, ekonomi-, produktions-, inköps-, fastighets-, logistik-, projekt-, försäljnings-, marknadschef samt projektledare inom verksamhetsutveckling. Vi får jobbet gjort snabbt och effektivt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *