Välkommen Knut Hansson!

Vi hälsar Knut Hansson varmt välkommen till Sevenco. Han är en strukturerad ledare och relationsbyggande eldsjäl i skärningspunkten mellan ekonomi/finans och IT, flöden samt logistik där han utvecklat och effektiviserat verksamheter i Sverige och utomlands. Knut har en solid erfarenhet av processutveckling och styrning, ERP-implementering, outsourcing, ekonomi och finansiering, tvärfunktionella projekt, FMCG, drivmedel samt ledning av mångkulturella team.