Välkommen Mathias Andersson!

Vi är glada över att få hälsa Mathias Andersson välkommen till Sevenco! Mathias har solid erfarenhet av ekonomisk styrning och ledning av globala företag inom olika branscher i roller som bland annat CFO, COO, ekonomichef, verksamhetsutvecklare och förändringsledare. Ekonomisk uppföljning och analys samt processförbättringar är några av hans kompetensområden. Bland branscherfarenheter finns sak- och livförsäkring och koncernredovisning.