Välkommen Maria Höglund!

Vi säger varmt välkommen till Maria Höglund! Maria tar interimsuppdrag inom Inköp som Inköpschef, Sourcing Manager eller Category Manager. Maria kan även komplettera er befintliga inköpsavdelning om ni har behov att outsourca specifika delar av er verksamhet, exempelvis för ett nytt projekt, eller växla upp ert strategiska inköp till nästa nivå.