affarskulturanalys

AFFÄRS- OCH KUNDVÄRDESANALYS

Upptäck era dolda tillgångar i affärskulturen

Vi ser ett stort behov i ledningsgrupper eller styrelser att ha ett nuläge att samlas runt. Att behålla och stärka konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och vägvalen är både många och komplexa. Förmågan till helhetsperspektiv och att göra rätt prioriteringar blir helt avgörande.

Sevenco erbjuder en komplett Affärs- och Kundvärdesanalys, som med metod och strategi från vår partner ValueTech, ger en komplett bild av företagets viktigaste resurser och potentiella förbättringsåtgärder.

Fokusera rätt i ständig förändring

Oavsett bransch och verksamhet råder stenhård konkurrens om kunder och affärer. I ledningsgruppen och på försäljningschefens bord vilar ansvaret att ständigt leverera tillväxt och lönsamhet.

Men hur kartlägger och utvärderar man den helt avgörande affärskulturen i företaget? För visst spelar den en helt avgörande roll för att lyckas med de mål och strategier som beslutats?

Steg 1: Analys av nuläge i affärskulturen med hjälp av medarbetarnas insikter

Steg 2: Workshop med ledningsgrupp för att gå igenom resultat + prioritera projekt

Steg 3: Genomföra prioriterade projekt för ökat kundvärde och lönsamhet

Låter det intressant? Kontakta oss för mer information.

poweredby_ValueTech-logo

Långsiktigt samarbete – för att kunna agera snabbare

Vi tror att en god strategi är att ha en leverantör som är varm i kläderna och förstår ert företag, som med kort varsel kan ersätta personen. Då kan skadan minimeras och till och med vändas till något positivt. Se till att skaffa ett ”journummer” när det oväntade händer – självklart blir ingen gladare än vi om du då ringer oss.

Hedvig Falkenborn är KAM på Sevenco och är ansvarig för bearbetning av både nya och gamla kunder. Med sin analytiska erfarenhet från konsultbranschen har hon lätt för att förstå organisationens behov och innebörd av olika roller. Tveka inte att kontakta Hedvig för att få råd och tips om hur man bäst tillsätter en tillfällig vakans eller ett konsultbehov.

Ring Hedvig på 070 161 60 60 eller skicka ett mail till hedvig.falkenborn@sevenco.se

Hedvig Falkenborn

Key Account Manager