Anna Håkansson

Anna Håkansson har bred erfarenhet från ledande befattningar och olika uppdrag i stora koncerner inom både privat och offentlig verksamhet. Den röda tråden och huvudansvaret har varit ekonomi- och finans men flera av befattningarna har dessutom inbegripit ansvar för helheten med ett brett ansvarsområde för många olika verksamheter.

I roller som CFO har Anna varit med om tuffa effektiviseringar och omställning i besparingstider, säkerställande av finansiering och strukturomvandlingar, delaktighet i förvärv av bolag, ansvar för due diligence projekt och medverkande i uppbyggnad av verksamhet i utlandet.

Hon har även gedigen erfarenhet av internbanksverksamhet och lång erfarenhet av stiftelseförvaltning, med aktuella uppdrag i två pensionsstiftelser.

Anna har arbetat länge med ägarstyrningsfrågor, såväl operativt som strategiskt och haft uppdrag som styrelseledamot i flera olika styrelser (livförsäkringsbolag och fastighetsbolag). Hon har erfarenhet från en mängd olika styrgrupper inom ekonomiområdet, IT, digitalisering och innovation.

Som positiv och inlyssnande har Anna förmågan att bygga förtroende och snabbt komma in i verksamheten, se utmaningar, driva utveckling och leverera resultat. Att kunna behålla höjden i frågeställningar men samtidigt djupdyka vid behov är en styrka hos henne. I komplicerade och svåra situationer är hon lugn och metodisk. Ett stort engagemang för förändringsledning och ledarskap har drivit Anna i alla hennes uppdrag

Som person är Anna glad, prestigelös och öppen utan att tappa integritet. Hon drivs av utvecklingsfrågor och vill se resultat. Kan hantera många olika uppgifter samtidigt men ändå behålla en struktur och ett lugn.

Anna tar interimsuppdrag som CFO, förändringsledare, projektledare eller VD/CEO för mellanstora bolag. Anna ingår i Sevenco Teams som genomför förändringsarbete när organisationer står inför nya utmaningar och är även en mentor inom Sevenco Executive Mentor program.

Kontakta Anna Håkansson på 070 55 38 155 | EpostLinkedIn