Optimerad Kontraktualisering

Har ditt företag full kontroll på hur förändrade omvärldsfaktorer påverkar er kontraktsportfölj? Är era kontraktuella risker kända? Vår erfarenhet är att en övergripande analys med utgångspunkt från ett företags avtal och överenskommelser alltid resulterar i konkreta möjligheter att eliminera risker, minska kostnader och öka intäkter. Ibland kan ett specifikt affärsproblem kopplat till avtal konstateras och åtgärdas. Konsultinsatsen är tidsmässigt begränsad men resulterar ändå snabbt i förbättrat ekonomiskt resultat samt en långsiktigt mer hållbar kontraktsportfölj.

Är du intresserad av att veta mer om hur Sevenco kan hjälpa dig att optimera ditt företags kontraktualisering? Välkommen att höra av dig till Håkan Johansen eller vår konsult Lisa Carlson som är specialist på området.

 

Sevenco stöttar självklart Bris

Vi på Sevenco stöttar organisationen Bris, Barnens rätt i samhället sedan ett antal år tillbaka. För oss handlar det om att värna om vår framtid – barnen – våra kommande ledare. Vi vill självklart bidra till att ge barn bättre förutsättningar och liv genom Bris. Vi kan inte göra allt, men Sevenco kan göra något som att skänka pengar till en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.