Björn Dellås

Björn Dellås tar interimsuppdrag som R & D chef, programchef, rådgivare eller marknadschef på ledningsnivå och har skaffat sig en solid interkulturell kompetens.

Under flera år har Björn jobbat med förändring, effektivare produktutveckling, innovation, global organisation, digitalisering, processutveckling och kvalitet. Med erfarenhet från ledningsgrupper i svenska och internationella företag, har Björn lett omstruktureringar på lokal och global nivå, alltid med fokus på affären. Han har gedigen erfarenhet av internationellt arbete inom industrin inom B2B och B2C, har bott i USA, Tyskland och Kroatien och verkat i en rad andra länder som Storbritannien, Italien, Polen, Ryssland, Frankrike, Japan, Kina och Australien. Han vet hur man bygger globala organisationer, räddar lönsamheten, håller tidsplaner och vad som främjar samarbete mellan team på olika platser geografiskt.

Björn har bland annat jobbat med telekom, försvarsprodukter, järnväg och sällan köpta konsumentvaror och haft ledaransvaret för upp till 600 personer.

Björn är en målfokuserad, driven, social och lösningsfokuserad ledare. Med sitt logiska och analytiska sinne, liksom förmågan att ställa rätt frågor identifierar han snabbt problem i organisation och processer och finner kvickt lösningar som han genomför.

Kontakta Björn Dellås på 073 026 23 04 | Epost | LinkedIn