Boel Sundvall

Boel Sundvall tar interimsuppdrag som IR-chef, förändringsledare, kommunikationschef eller projektledare. Med lång erfarenhet av kapitalmarknaden, börsnoterade bolag, CSR/hållbarhetsfrågor, försäljning, att ingå i ledningsgrupper respektive koncernledningar, bidrar arbetsmyran Boel med ett gediget kunnande och helikopterseende inom kommunikation, Investor Relations och projektledning. Hon är handlingskraftig, kommunikativ, är skarp i tanken och har hanterat och parerat otaliga kniviga situationer, kriser och löser kvickt olika utmaningar.

Boel byter snabbt perspektiv från det strategiska och analytiska till det operativa. Som IR-chef i samband med börsintroduktioner, är Boel väl förtrogen med strukturerade processer och rutiner, riskhantering, regelverk, juridik och alla krav inom intern och extern kommunikation. Hon förstår kapitalmarknaden liksom investment grupper och är skicklig på att läsa av människor. Boels insatser sparar tid, pengar och minskar risker vid oförutsägbara händelser för sina uppdragsgivare.

Kontakta Boel Sundvall på 070 5606 018 | Epost | LinkedIn