Brita Sohlberg

Brita Sohlberg tar interimsuppdrag som VD/CEO, förändringsledare, förhandlingschef, informationschef/PR och som projektledare. Affärsmässiga Brita är van vid att befinna sig i hetluften och arbetar i branscher som kännetecknas av intensiv konkurrens, förhandlingar,
pionjärs-anda, snabba kast och beslut. Hon är kommersiellt skolad inom media i allmänhet och TV/långfilm i synnerhet där hon skaffat sig en solid erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter till framgångsrika bolag. Brita är en ledare som värnar om medarbetare
och resultat samt är en disciplinerad ”doer” som skickligt prioriterar insatser, håller tidsplaner och budgetar. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete.

Brita har gedigen kompetens i att arbeta med produkter/ tjänster som ligger i framkant eller som inte har producerats men som skall säljas in. För att gå i land med exempelvis internationella avtalsförhandlingar kring immateriella rättigheter, krävs att Brita ser till både helhet och
detaljer, är förtroendeingivande, har inlevelseförmåga, är tålmodig, pedagogisk, analytisk samt har en förmåga att skapa ”win-win” resultat.

Kontakta Brita Sohlberg på 0708 330 550 | Epost | LinkedIn