Distansledarskap – plötsligt blev det verklighet. Men vad krävs för att verkligen lyckas?

På ett sätt har distansledarskap länge varit vardag för många som arbetat i stora organisationer, där man kanske arbetat i olika landsändar – eller över landsgränser och världsdelar. Att samordna och leda stora organisationer har alltid varit en utmaning när den direkta närvaron inte är möjlig.

I en tid av pandemi, och allt vad det innebär, så har distansledarskap plötsligt blivit normalt, något som berör de allra flesta. Vi sitter alla i Zoommöten och diskuterar vårt arbete med våra kolleger. Alla försöker hitta sina former, och många upplever vi på Sevenco, har svårt att hålla ihop sin organisation och famlar kring hur man erbjuder ett professionellt ledarskap på distans.

Strukturerade processer ger konkurrensfördelar

Vi på Sevenco har analyserat våra gemensamma erfarenheter av distansledarskap och den kunskapen har plötsligt blivit högaktuell. Vi delar gärna med oss av Distansledarskapets 7 principer som vi utvecklat för att företag ska kunna ligga steget före konkurrenterna.

Distansledarskapets 7 principer:

 1. En tydlig mötesstruktur
  Genom att hålla sig till fasta mötestider och en tydlig, strukturerad agenda skapas samsyn om vad man vill åstadkomma.
 1. Engagerade medarbetare
  Planerade aktiviteter och tydliga målsättningar är nyckeln för att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna.
 1. Motivera
  Se till att alla medarbetare får uppmärksamhet genom att känna sig delaktiga och motiverade.
 1. Känn trygghet
  Även om chefen inte kan vara på plats fysiskt, är det viktigt att alla känner att de har en chans att bli uppskattade för sina insatser. Det ger trygghet i distansarbetet.
 1. Ökad transparens
  En fördel med distansledarskap är att det ger alla medarbetare möjlighet att få samma information vid samma tidpunkt.
 1. Ökad effektivitet
  Genom god struktur och strikt mötesdisciplin utökas utrymmet för enskild arbetstid i den enskilde medarbetarens kalender, vilket gör organisationen effektivare.
 1. Stabil teknik
  Stabila tekniska hjälpmedel är avgörande för att lyckas. Att sitta med dålig ljud- och bildkvalitet irriterar och tar fokus från viktiga frågor.

Vi kan snabbt hjälpa er med att implementera de steg som krävs för att kunna leda på distans och få fram det positiva i verksamheten. Våra konsulters långa erfarenhet hjälper er att optimera och stimulera organisationen.

Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer.

/Håkan

Hållbar business – hur bygger man in hållbarhet i affären?

Häromdagen såg jag i nyhetsflödet att Preem drar tillbaka sina planer för raffinaderiet i Lysekil. En fråga som debatterats flitigt den senaste tiden fick på så sätt en oväntad, men för politikerna bekväm, lösning. Trots att Preem lagt ner mycken möda på frågan så kom man ändå till slutsatsen att det var dags att gå vidare och hitta andra lösningar. Det blev helt enkelt för kostsamt.

Samtidigt tar det svenska batteribolaget Northvolt in 5,5 miljarder kronor för att utöka sin kapacitet. Elbilar, inte bensin/diesel är framtiden.

Agera, agera, agera
Det är alltid lätt att vara efterklok. Men hur ska man som företagsledare bygga in hållbarhet i sin affär? Det finns inte en lösning, men det finns ett antal faktorer man bör fundera på om man inte vill riskera att hamna i bakvattnet:

 • Gå från ett reaktivt till ett proaktivt tankesätt. Det fungerar inte att reagera på nya krav och regleringar. Fundera i god tid igenom vilka områden i verksamheten som ligger närmast att förändra – och se till att sätta igång processen snarast möjligt. På så sätt blir man först att få tillgång till de konkurrensfördelar som kommer när kraven förändras.
 • Se till att styrelse och ledning tar ansvar för frågan. Det räcker inte att hållbarhetsansvariga ska kämpa, det krävs att ledningen ser hur detta kommer att förändra förutsättningarna och är villiga att agera.
 • Transparens är ett modeord, men ett viktigt sådant. När ni bestämt er, arbeta öppet och låt organisationen få insyn för att ge maximalt engagemang.

Genomlys alla delar
Grön tillväxt innebär att eliminera framtida fällor som kan innebära att man fastnar i gamla lösningar. Det kan gälla allt ifrån inriktning på FoU och design, materialval, paketering, go-to-market – till återanvändning och återvinning.

Genom att målmedvetet arbeta igenom alla områden får man ett försprång som ger långsiktiga konkurrensfördelar. Samtidigt som verksamheten säkrar en god framtid när man eliminerar återvändsgränder som kan stjälpa den bästa verksamhet.

Ställ om i tid
Preem reagerade sent och nu pratar man om att använda investeringsmedlen till att ställa om verksamheten mot hållbara investeringar. Förhoppningsvis agerar man i tid. Se till att inte hamna på efterkälken, och ta gärna in externa krafter för att få friska ögon på verksamheten och dess utmaningar.

Håkan Johansen, VD

 

Välkommen Lennart Jansson!

Vi säger varmt välkommen till Lennart Jansson! Lennart har flerårig erfarenhet som chef och konsult från bank- och finans, råvaror, (olja), samt olika typer av konsultverksamhet och är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han kan även ta uppdrag inom HR. Lennart fungerar också som mentor till chefer.

 

Välkommen Magnus Reichard!

Vi är väldigt glada att få hälsa Magnus Reichard välkommen till oss! Magnus tar interimsuppdrag som marknads- och försäljningschef, Senior Advisor, VD / CEO, förändringsledare. Magnus är en doer, med lång erfarenhet från ledande befattningar som marknads- & försäljningsdirektör i bl a Saab, Kinnevik och Telenor samt i start-up bolag.  Han har också en mångårig erfarenhet från internationell marknad och har ansvarat för försäljningsorganisationer i bl a USA, Norden, mellanöstern och Asien.

 

Välkommen Jan Treffenberg!

Vi hälsar Jan Treffenberg varmt välkommen till oss! Jan tar uppdrag som Logistikchef, Inköpschef, produktionschef, verksamhetsutvecklare och projektledare. Han har erfarenhet från såväl stora som små internationella- samt nationella bolag samt från offentlig förvaltning. Branscherfarenheten sträcker sig från kemi och läkemedel till verkstadsindustri, elmotortillverkning och logistik/distribution där han har arbetat i ledande befattningar inom logistik, inköp, marknad och administration.

 

Välkommen Charlotte Hansson!

Vi är väldigt glada att få hälsa Charlotte Hansson välkommen till oss! Charlotte arbetar i ett antal börsstyrelser, ordförande i ett statligt bolag samt stödjer bolag med exekveringen av deras tillväxtplaner. Charlotte har industriell erfarenhet från Transport/Logistik branschen (19 år), varav 11 år som VD samt från Science/Biotech (10 år). Senaste fyra åren på MTD (MorgonTidig Distribution) med utveckling av ett helt nytt Morgontidigt leveransalternativ för e-handlare och dessförinnan på Jetpak.

 

 

Turnaround Management

Vikande försäljning, negativ resultatutveckling och likviditetsproblem? I tuffa tider kan Sevencos erfarna konsulter vara ett stöd för att klara ut situationen.

Vi har varit med om liknande situationer flera gånger om och är vana att snabbt gå in och ta ansvar i en interim ledningsroll, eller för specifika områden som Ekonomi, HR, Inköp, Logistik, IT, Marknad och Produktion.

Läs mer om hur vi arbetar med Turnaround Management – vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen Britt-Inger Lindahl!

Britt-Inger Lindahl har anslutit sig till Sevenco och vi är önskar henne välkommen till oss! Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem. Dessutom är hon en del av Sevenco Teams som genomför förändringsarbete när organisationer står inför nya utmaningar. Britt-Inger har en bred chefs- och ledarerfarenhet inom Ekonomi & Finans och IT i såväl mindre bolag som större koncerner.