Christian Alçenius

Christian Alçenius kan ta interimsuppdrag som förändringsledare, verksamhetsutvecklare, affärs- eller sälj-/marknadsföringsutvecklare, gärna i gränsskiktet mellan affär, varumärke och IT-stöd för dessa.

Christian har erfarenhet från stora internationella företag, större och mindre privata företag, forskningsföretag och kommuner. Han har drivit egna konsult- och tillverkningsföretag. Hans fokus är struktur och process kopplat till företagskultur och kommunikation.

I rollen som en certifierad affärsarkitekt som under 3 decennier arbetat med affärs-, varumärkes- och kommunikationsstrategier samt konkret genomförande av dessa, har han omfattande erfarenhet från många välkända företag på såväl Svensk, Nordisk som internationell marknad. Språkligt är han van vid att arbeta såväl på svenska, finska som engelska.

För Christian är det viktigt att hitta och utveckla teamkänsla med en gemensam insikt om det som behöver förändras samt att snabbt få teamet att vilja uppnå gemensamma mål. Han hjälper teamet, om så behövs, handgripligen genom de olika faserna av sin utvecklingsresa.

Kontakta Christian Alçenius på 070-566 22 55 | EpostLinkedIn

Christian Alçenius