Christina Frisk

Christina Frisk tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsutvecklingschef, regionchef och verksamhetsutvecklare. Hennes mångåriga erfarenhet som ledare inom näringslivet,  statliga bolag respektive kommunal verksamhet, har gett Christina goda insikter inom organisations- och verksamhetsutveckling och de skilda förutsättningar som råder inom dessa tre områden. Tjänster, service, bemanning och utbildning är några av Christinas branscherfarenheter. Affärsutveckling, offentlig upphandling och anbudsförfarande är hon väl bevandrad i. Christina är affärsmässig, receptiv, förtroendeingivande och skicklig på att bygga upp verksamheter och växlar snabbt mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter.

Öka omsättning, lönsamhet, marknadsandelar och skapa tillväxt är hennes hemdomäner. Enligt andra ses hon som en leveranssäker, rak och tillväxtorienterad ledare som kvickt ser mönster och strukturerar upp verksamheter och får fart på bolag. Med sin entusiastiska och resultatorienterade personlighet är Christina tränad i att ha målfokus, hon är flexibel, lyhörd och parerar extrema svängningar uppåt och nedåt inom konkurrensutsatta volymbranscher som till exempel bemanning och utbildning är. Christina är en erkänd pedagog och utbildare inom ekonomi och finansiell analys sedan många år för personal inom bank och finans samt offentlig sektor, vilket gör att hon skapar en god förståelse och delaktighet hos medarbetare hur ekonomiska samband påverkar verksamheters lönsamhet.

Kontakta Christina Frisk på 076 526 6935 | Epost | LinkedIn