Erbjudande

Interimschef

Interimschef

En chef slutar eller en vakans uppstår plötsligt inom organisationen eller företaget. Hur löser du det – just nu och den närmaste tiden? Kanske funderar du på att låta en befintlig medarbetare också axla detta ansvar och ”hålla ställningarna” utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa resultat, tid, marknadsandelar, personal eller pengar.

Får vi ge dig ett råd? Hjälp finns att få. Du behöver rätt kompetens genast. En person med gedigen ledarerfarenhet, som redan har gjort allt det där du behöver hjälp med. En senior interimskonsult eller managementkonsult som snabbt är operativ, leder, förbättrar, levererar, fixar, tar ansvar, utvecklar och skapar bestående värde och resultat. En doer som får bra saker gjort helt enkelt. En genomförande-konsult.

Du vet den där klippan till person du och organisationen eller företaget kan luta er emot, när det händer grejer internt eller blåser och stormar inom verksamheten. Och det gör det mer eller mindre jämnt. Olika behov uppstår mest hela tiden och över tiden. Då vill du ha kompetens och erfarenhet att lita på.

Business as usual, fast bättre med hjälp av Sevenco.

Verksamhetskonsult

Verksamhetsutveckling och rådgivning

För oss handlar verksamhetsutveckling om att ha förmåga att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Helt enkelt bli bättre på det man gör. Att alla inom organisationen vet vad som ska göras och hur – på vilket sätt – för att uppnå målen. Allt hänger ihop i verksamheten: processer, system, medarbetare och hur man arbetar. Det är lätt hänt att bli lite hemmablind, att fortsätta på den upptrampade stigen när allt rullar på inom organisationen. Tills en dag det inte fungerar längre, eller ännu hellre innan.Något måste göras. Men vad? Vilka åtgärder och beslut måste tas? Vad får det för konsekvenser? Det behövs andra nya ögon och någon som har utifrån-och-in tänk och tvärtom. Av erfarna konsulter som har jobbat med förändringsledning, som har utvecklat olika verksamheter och processer och som faktiskt vet vad som krävs på den förändringsresan. Det är här våra konsulter och Sevenco kommer in som en resurs till er. Nya tankar och nya perspektiv är nyckeln liksom att göra organisationen bättre idag och bättre rustade för framtiden.

Förändringsledare

Förändringsledare

Är organisationen i behov av en övergripande förändring eller bara en mindre anpassning till företagets/omgivningens uppdaterade målsättning?

Ni vet varifrån ni kommer och vart ni vill, men har svårt att se hur ni kan komma hela vägen.

Ni har fullt upp med att driva den dagliga verksamheten och har svårt att få tiden att räcka till för att själva driva förändringen.

Tillsammans med våra erfarna förändringsledare kan vi driva och genomföra det förändringsarbete som krävs. Gemensamt tar vi fram en plan som leder till konkret handling.

Vi kan med erfarenhet och handfasta metoder hjälpa er att genomföra er förändring.

Executive Mentor™

Sevenco Executive Mentor™ – för dig i karriären

Affärslivet har gett oss mycket – och vi vill ge tillbaka. I Sevenco Executive Mentor erbjuder vi unga ledare att få tillgång till en senior konsult som mentor och bollplank. Vi vänder oss till den som är ny i sin ledarroll kanske sitt första VD-jobb eller är ny som chef/ledare.

Vilka vänder vi oss till och vad är målsättningen?

Yngre blivande eller befintlig beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor. Programmet riktar sig till den som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på sin egen och sin verksamhetsutveckling.

Efter deltagande i Sevenco Executive Mentor ska man utvecklats som ledare, människa och ges förutsättningar att skapa affärsnytta och resultat.

Våra mentorer

Våra mentorer är mycket seniora väletablerade hos Sevenco. De har alla verkat i exekutiva roller i olika företag och branscher. Vi matchar den bäst lämpade mentorn baserat på målsättningen med mentorskapet utifrån individ och organisation.

Programmets omfattning

Programmet pågår under ett år där man träffar din mentor vid sex till åtta tillfällen. Mentorn svarar för processen med trovärdighet och med stor integritet. Adepten svarar för innehållet.

Vill du ha mer information?

Kontakta Håkan Johansen på hakan.johansen@sevenco.se eller 070-668 00 12

Branscher

Branscherfarenhet

Våra konsulter har branscherfarenheter inom bland annat:

 • Industri
 • Produktion
 • Retail / Handel
 • Säkerhet
 • Logistik
 • IT
 • Transporter
 • Telekom
 • Service
 • Finans
 • Fastighet
 • Grossist
 • Offentlig sektor

Uppdragsroller

Uppdragsroller

Sevencos konsulter tar bland annat uppdrag som:

 • CEO/ VD
 • COO/ Operativ chef/Driftschef
 • CFO/ Finanschef, Ekonomidirektör, Ekonomichef
 • CIO/ IT-chef
 • R & D Director eller Manager/ Forsknings- och utvecklingschef
 • Purchasing Manager/ Inköpschef
 • Head of production/ Produktionschef
 • Human Resource Director & Manager / HR-chef, Personalchef
 • Kvalitetschef
 • Marketing Director/ Marknadschef
 • Sales Manager/ Försäljningschef
 • Logistics Manager/ Logistikchef
 • Project Manager/ Projektledare
Sevenco telefon ring oss

Vad behöver ni?