Eva Ribbenhall

Eva Ribbenhall tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, affärsområdeschef, verksamhetschef, förändringsledare, projektledare eller som rådgivare. Med en  gedigen bakgrund inom kunskaps- och tjänsteföretag inom B2B har Eva drivit och utvecklat verksamheter som har en stark professions- och expertidentitet. Det ställer höga ledarkrav på den kommunikativa Eva som har förmågan att  genomdriva förändringar, skapa lönsamhet och navigera mellan vanligtvis  motstridiga intressen, fokusområden, regleringar, politiska beslut och prioriteringar.  Knappa resurser, kostnadskontroll, effektivisering, lotsa genom kriser och hantera andra oväntade händelser passar den både operativa och strategiska Eva väl. Branscherfarenheterna finns inom offentlig sektor, myndigheter, vård, hälso- relaterade och förebyggande tjänster, media, hospitality samt service management.

Evas ledarskap är inkluderande, reflekterande, coachande, strukturerat och resultatorienterat. Hon arbetar gärna med komplex förändringsledning eller verksamhetsutveckling som inbegriper expansion, utveckling eller avveckling. Ständig organisationsutveckling, att utmana invanda tankemönster och ha ”kundglasögonen” på sig strävar Eva efter. Hon infriar högt ställda förväntningar och skapar snabbt förtroende bland sina medarbetare då hennes mission är att arbeta med människor för människor.

Kontakta Eva Ribbenhall på 070 811 6619 | Epost | LinkedIn