Evangelos Voglis

Evangelos har erfarenhet från stora internationella företag, mindre privata företag samt har startat egna företag. Han kan ta uppdrag som CEO/VD eller uppdrag som produktions-, utvecklings-, Inköp-, försäljnings-chef eller projektchef. Han har drivit egna tillverknings- och konsultföretag.

Evangelos har erfarenhet från ett flertal branscher från tillverkningsföretag i stora och små organisationer till olika managementkonsultbolag även från rekryteringar. Hans ingenjörsbakgrund från flera branscher gör att han kan snabbt sätta sig i vad som behöver göras och komma igång snabbt.

Evangelos trivs i ledarskapet, bidrar med mycket energi och har en positiv inställning. Hans tydlighet i ledarskapet och målsättningen får organisationen och medarbetare att höja sig. Han förtydligar allas roller, ansvar och befogenheter.

Han har mångårig erfarenhet från att arbeta utomlands i ett flertal länder och talar ett flertal språk. Evangelos började sin karriär på ABB och arbetade som Affärsområdeschef för en stor organisation och han med att starta upp ABB bolag och effektivisera verksamheter inom ABB.

Kontakta Evangelos Voglis på 0708 398 226  | Epost | LinkedIn