Håkan Färdig

Håkan Färdig tar interimsuppdrag som HR-direktör/chef, integrationsledare, projektledare inom HR, Compensation & Benefits samt inom Due Diligence. Han har en strategisk höjd och bredd samt en operativ förmåga som få, med mer än 20 år inom Human Resources och  organisationsutveckling där global HR-transformation är en viktig parameter.

Håkan är en affärsorienterad ledare som är skicklig på att bygga upp HR-verksamheter och skapa högpresterande och effektiva HR-team nationellt och internationellt – från multinationella organisationer till mindre företag inom Europa, Asien och USA. Han är genomföraren och förhandlaren som hanterar både hårda och mjuka värden. Håkan blir ofta det omedelbara stödet där han snabbt kliver in och stöttar till exempel ledningsgrupper. Hans kunnande inom M & A – att köpa och sälja bolag, integrationsprojekt, avveckling eller verksamhetsutveckling är omfattande. Kombinationen HR, juridik och affärsmässighet är något av Håkans signum.

Enligt andra är Håkan en engagerad relationsskapare med gedigen interkulturell kompetens. Han ser till att organisationskulturen får det utrymme som krävs för lönsamma förändringsprojekt. Håkan gör även punktinsatser som till exempel ledarbedömningar på grupp- och individnivå eller kartläggningar av ledningsteam.

Gemensamma nämnare för de företag Håkan har arbetat med är; ingenjörsintensiva verksamheter med komplext tekniskt innehåll där R & D, stark tillväxt respektive högt tempo kring företagsförvärven råder. Branscher är: health care, retail, IT, FinTech, konsument- produkter, finansiell trading och tillverkningsindustrin.

Kontakta Håkan Färdig på 076 871 78 17 | Epost | LinkedIn