Interimschef


En chef slutar eller en vakans uppstår plötsligt inom organisationen eller företaget. Hur löser du det – just nu och den närmaste tiden? Kanske funderar du på att låta en befintlig medarbetare också axla detta ansvar och ”hålla ställningarna” utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa resultat, tid, marknadsandelar, personal eller pengar.

Får vi ge dig ett råd? Hjälp finns att få. Du behöver rätt kompetens genast. En person med gedigen ledarerfarenhet, som redan har gjort allt det där du behöver hjälp med. En senior interimskonsult eller managementkonsult som snabbt är operativ, leder, förbättrar, levererar, fixar, tar ansvar, utvecklar och skapar bestående värde och resultat. En doer som får bra saker gjort helt enkelt. En genomförande-konsult.

Du vet den där klippan till person du och organisationen eller företaget kan luta er emot, när det händer grejer internt eller blåser och stormar inom verksamheten. Och det gör det mer eller mindre jämnt. Olika behov uppstår mest hela tiden och över tiden. Då vill du ha kompetens och erfarenhet att lita på.

Business as usual, fast bättre med hjälp av Sevenco.

Vad behöver ni?