Janet Claesson

Janet Claesson tar interimsuppdrag som CFO, IR-chef, Finanschef eller projektledare. Hon har en solid erfarenhet av verksamhetsstyrning, finansiell rapportering, riskhantering, strategi- och affärsutveckling, optimering av rörelsekapital, kommunikation och förändringsprojekt. Janet är väl förtrogen med tillverkande industri, lagring, logistik, trading, B2B och butiksverksamhet/ retail.

Janet är van vid att arbeta med stora belopp och snabbt växlande förutsättningar. Hon har djup erfarenhet av att arbeta med kapitalmarknader och olika typer av finansieringsstrukturer i en internationell miljö. Janet är skicklig på att analysera och hantera finansiella risker som räntor, valutor och råvarupriser. Hon är engagerad, målfokuserad och bygger starka relationer med viktiga motparter som banker, investerare, kunder och leverantörer.

Som ledare är Janet en trygg, nyfiken, prestigelös och kommunikativ person, även i situationer som präglas av risk och osäkerhet samt är en erfaren förhandlare. Hon hanterar olika roller och har en överblick som få när det gäller resultat- och kassaflödesgenerering, anskaffning och användning av kapital. Janet orienterar sig snabbt framåt och skapar resultat.

Kontakta Janet Claesson på 070 6241 062 | Epost | LinkedIn