Jimmy Sköldberg

Jimmy Sköldberg tar uppdrag som CEO, regionchef, affärs- och verksamhetsutvecklare, eller försäljnings- och marknadschef. Han har en mycket gedigen erfarenhet av att bygga upp och leda verksamheter, driva försäljning och överträffa högt ställda mål i innovationsintensiva företag. Han är den extroverte ledaren som snabbt analyserar situationen, prioriterar lösningar och kommunicerar med visioner, strategier och siffror en tydlig målbild som han sedan uppnår tillsammans med engagerade medarbetare.

Målfokuserade Jimmy har haft ledande positioner inom Sverige, Norden och Beneluxländerna. Att driva förändringsprocesser och att utveckla verksamheter triggar Jimmy som har en bevisad förmåga att leverera resultat och öka lönsamheten. Transformation, tillväxt eller konsolidering – analytiske och beslutsmässige Jimmy hanterar hela spektrat och är kommersiellt skolad inom flera internationella IT-företag. Vidare vet han hur tjänster eller produkter bör paketeras och är en skicklig förhandlare som förmår att lösa upp komplexa knutar.

Jimmys branscherfarenheter omfattar bland annat IT- och telekombranschen, men han har verkat inom de flesta branscher genom åren. Övriga kompetensområden är till exempel: Software Compliance-förhandlingar-stöd, start-ups, Open Source, CRM-ERP system, E-handel inom business-to-business, finansiella handelslösningar, programvarulösningar för integration/processer/infrastruktur och molntjänster av alla de slag. Metodisk, intuitiv, fokuserad, leveranssäker, kreativ och entusiasmerande är styrkor som förknippas med Jimmy enligt andra.

Kontakta Jimmy Sköldberg på 072 019 07 27 | Epost | LinkedIn