Johan Westermark

Johan Westermark tar interimsuppdrag som VD/CEO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, regionchef eller försäljningschef. Johan är en erfaren chef och ledare inom bland annat high-tech branschen som vänder sig till B2B företag där goda och långsiktiga kundrelationer baserade på förtroende är en förutsättning. Övriga branscherfarenheter finns inom telekom/IT, medicinteknik, inbyggda system och industrisystem.

Med sin bakgrund inom industriell ekonomi, får doern Johan ofta fått höra att han förstår människa och teknik så bra. Att lyssna aktivt på vad kunderna vill ha och omvandla det till konkreta affärer är den engagerade Johan van vid. Han utvecklar gärna idéer och koncept och driver försäljning. Med lång erfarenhet av att bygga upp men även att reducera verksamheter, genomföra en börsintroduktion,  arbeta med verksamhetsutveckling eller förändringsledning passar den analytiske, resultatfokuserade och affärssinnade Johan väl.

Kontakta Johan Westermark på 070 818 24 00 | Epost | LinkedIn