Knut Hansson

Knut Hansson tar interimsuppdrag som verksamhetsutvecklare, förändringsledare, avdelningschef, operativ chef inom ekonomi och finans,  logistikchef, projektledare i finansiella frågor/processer eller inom tvärfunktionella projekt. Knut verkar i skärningspunkterna mellan flöden (fysiska som administrativa) och logistik, samt mellan ekonomi/finansiering  och IT, vilket ger honom en ”spindel i nätet” funktion i bolag. Han har lång ledarerfarenhet och kompetens inom processutveckling och styrning, ERP-implementering, outsourcing, Shared Service Center, finansiella processer, LEAN och ständiga förbättringar, snabbrörliga konsumentvaror, finansiella tjänster och drivmedel.

Relationsbyggaren Knut har en stark inre kompass och stort engagemang i allt han gör. Han drivs av att tillsammans med andra utveckla och förbättra verksamheter, vilket gör att han vanligen driver parallella projekt utöver de arbetsuppgifter han ansvarar för. Han är en eldsjäl med helhetssyn som gärna arbetar med syftesbaserade förändringar, verksamhetsutveckling eller förändringsledning. Knut hanterar hela kedjan från strategi, genomförande, utvärdering och effekthemtagning. Hans gedigna process- och ekonomikunskaper, nära koppling till IT, försäljning och distribution, personalledning, bygga starka team liksom globala varumärken gör honom till en generalist med värdefull specialist-kompetens. Enligt andra är Knut strukturerad, driven, empatisk, rak och tydlig.

Kontakta Knut Hansson på 070 537 68 77 | Epost | LinkedIn