Konsulter

Torbjörn Callvik


Torbjörn Callvik tar uppdrag som CEO, affärsområdeschef eller som rådgivare till styrelser och företagsledningar. Med sin långa erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen och unika... Läs mer
Kontakta: 070 680 29 55 | Epost | LinkedIn

Lisa Carlson


Lisa Carlson tar uppdrag som VD, vice VD/chefsstöd, projektledare för affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt, förändringsledare samt avdelningschef och chefsjurist. Lisa har... Läs mer
Kontakta: 072 387 82 46 | Epost | LinkedIn

Anna Carlsson


Anna Carlsson tar uppdrag som affärsutvecklingschef, verksamhetsutvecklare, Senior Sales Director, HR-utvecklare eller projektchef. Anna har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom... Läs mer
Kontakta: 073 598 29 75 | Epost | LinkedIn

Janet Claesson


Janet Claesson tar uppdrag som CFO, IR-chef, Finanschef eller projektledare. Hon har en solid erfarenhet av verksamhetsstyrning, finansiell rapportering, riskhantering, strategi... Läs mer
Kontakta: 070 624 10 62 | Epost | LinkedIn

Björn Dellås


Björn Dellås tar uppdrag som VD, programchef, R & D chef, rådgivare eller marknadschef på ledningsnivå och har skaffat sig en solid interkulturell kompetens... Läs mer
Kontakta: 073 026 23 04 | Epost | LinkedIn

Michael Englund


Michael Englund tar uppdrag som CEO, affärsområdeschef, operativ chef, försäljnings- eller marknadschef. Att bygga upp, förändra och/eller utveckla verksamheter där medarbetarna är... Läs mer
Kontakta: 073 201 83 00 | Epost | LinkedIn

Torbjörn Estman

Partner

Torbjörn Estman tar uppdrag som VD, logistikchef, inköpschef, försäljningschef, rådgivare eller projektledare. Han har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, att bygga upp... Läs mer
Kontakta: 070 340 90 02 | Epost | LinkedIn

Ulf Fredriksson


Ulf Fredriksson tar uppdrag som CEO, COO, ledare inom Supply Chain, logistikchef eller inköpschef. Som person är Ulf energisk, analytisk och utvecklingsorienterad med mer än 20 år... Läs mer
Kontakta: 072 571 37 53 | Epost | LinkedIn

Christina Frisk


Christina Frisk tar uppdrag som CEO, affärsutvecklingschef, regionchef och verksamhetsutvecklare. Hennes mångåriga erfarenhet som ledare inom näringslivet, statliga bolag... Läs mer
Kontakta: 076 526 69 35 | Epost | LinkedIn

Håkan Färdig


Håkan Färdig tar uppdrag som HR-direktör/chef, integrationsledare, projektledare inom HR, Compensation & Benefits samt inom Due Diligence. Han har en strategisk höjd och bredd samt... Läs mer
Kontakta: 076 871 78 17 | Epost | LinkedIn

Håkan Johansen

VD/Partner

Håkan kan ta uppdrag som VD och inom försäljning, marknad, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Håkan har flerårig erfarenhet som chef och konsult från många... Läs mer
Kontakta: 070 668 00 12 | Epost | LinkedIn

Peter Lake


Peter Lake tar uppdrag som affärsrådgivare, verksamhetsutvecklare, transformationsledare, förvaltningsledare, digitaliseringschef, CIO, COO, försäljningsdirektör eller VD... Läs mer
Kontakta: 070 955 81 94 | Epost | LinkedIn

Monica Lindmark-Hamberg


Monica Lindmark-Hamberg tar uppdrag som verksamhetsutvecklare, kvalitetschef, förändringsledare eller projektledare. Hon har lång erfarenhet från globalt kvalitetsarbete och...Läs mer
Kontakta: 070 530 17 81 | Epost | LinkedIn

Lars Löfquist

Partner

Lars tar uppdrag som VD, inköpschef, teknikchef, styrelseledamot, rådgivare eller projektledare. Han har många års erfarenhet av ledande befattningar inom inköp, telekom- och IT-branschen... Läs mer
Kontakta: 070 999 24 02 | Epost | LinkedIn

Mikaela Neuman


Mikaela tar uppdrag som projektledare/konsult inom HR-området som kompetensutveckling, kompetensprofilering, employer branding, talent management, utbildning... Läs mer
Kontakta: 070 9183 762 | Epost | LinkedIn

Lars Nyberg

Partner

Lars Nyberg kan ta uppdrag som VD, styrelseledamot, rådgivare, CFO/ekonomidirektör, fastighetsdirektör/fastighetschef eller projektchef. Han har under sin långa karriär huvudsakligen... Läs mer
Kontakta: 070 730 30 15 | Epost | LinkedIn

Thomas Person

Partner

Thomas Person tar uppdrag som VD, styrelseledamot, rådgivare, logistikchef, produktchef eller inköpschef. Thomas har en gedigen bakgrund och erfarenhetsbredd inom... Läs mer
Kontakta: 070 621 12 22 | Epost | LinkedIn

Fred Petrini

Partner

Fred tar uppdrag som VD, IT-chef, styrelseledamot, konsultledare, rådgivare, program- eller projektledare. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap både i Sverige och internationellt... Läs mer
Kontakta: 070 310 71 10 | Epost | LinkedIn

Hans Sandén

Styrelseordförande/Partner

Hans Sandén tar uppdrag som VD, styrelseordförande, rådgivare, CFO, produktchef, försäljningschef, logistikchef eller projektledare. Med erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer... Läs mer
Kontakta: 070 323 95 30 | Epost | LinkedIn

Jimmy Sköldberg


Jimmy Sköldberg tar uppdrag som CEO, regionchef, affärs- och verksamhetsutvecklare, eller försäljnings- och marknadschef. Han har en mycket gedigen erfarenhet av att bygga upp och leda... Läs mer
Kontakta: 072 019 07 27 | Epost | LinkedIn

Magnus Sonnorp


Magnus Sonnorp tar uppdrag som VD/CEO, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, förändringsledare, projektledare eller som styrelsemedlem. Att leda... Läs mer
Kontakta: 073 438 83 88 | Epost | LinkedIn

Lars Strömberg

Partner

Lars Strömberg tar uppdrag som VD, affärsområdeschef, strategisk rådgivare och chefsstöd. Under sin långa karriär har han skaffat sig en gedigen förståelse för service och tjänster... Läs mer
Kontakta: 070 577 66 54 | Epost | LinkedIn

Mats Tronelius


Mats Tronelius är en erfaren HR-chef med bred erfarenhet av utveckling och förändringsledning. Mats har återkommande under sin karriär varit ansvarig för att bygga och leda HR organisationer... Läs mer
Kontakta: 073 093 93 00 | Epost | LinkedIn

Mikael Åkesson

Partner

Mikael Åkesson tar uppdrag som koncernchef, VD, regionchef, platschef, affärsområdeschef, försäljningschef, projektledare eller programledare. Hans inriktning är... Läs mer
Kontakta: 072 324 25 26 | Epost | LinkedIn

Nils Österlund


Nils Österlund tar uppdrag som försäljningschef, produktchef, affärsutvecklingschef, affärsenhetschef, key account manager, regionalt ansvarig, försäljningscoach, bidmanager... Läs mer
Kontakta: 070 459 52 02 | Epost | LinkedIn

Lennart Östman


Lennart Östman tar uppdrag som VD, CFO, supplier risk manager, controller eller som projektledare. Lennart har omfattande erfarenhet inom finans, försäljning... Läs mer
Kontakta: 070 439 24 39 | Epost | LinkedIn