Konsulter

Pelle Bjurenborg


Pelle Bjurenborg tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, operativ chef/COO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, projektledare eller som rådgivare. Han är en... Läs mer
Kontakta: 072 172 90 00 | Epost | LinkedIn

Torbjörn Callvik


Torbjörn Callvik tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef eller som rådgivare till styrelser och företagsledningar. Med sin långa erfarenhet från ledande befattningar inom... Läs mer
Kontakta: 070 680 29 55 | Epost | LinkedIn

Anna Carlsson


Anna Carlsson tar interimsuppdrag som affärsutvecklingschef, verksamhetsutvecklare, försäljningschef, HR-utvecklare, konsultchef eller projektchef. Anna har en gedigen... Läs mer
Kontakta: 073 598 29 75 | Epost | LinkedIn

Björn Dellås


Björn Dellås tar interimsuppdrag som R & D chef, programchef, rådgivare eller marknadschef på ledningsnivå och har skaffat sig en solid interkulturell kompetens. Under flera år... Läs mer
Kontakta: 073 026 23 04 | Epost | LinkedIn

Michael Englund


Michael Englund tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, operativ chef, försäljnings- eller marknadschef. Att bygga upp, förändra och/eller utveckla verksamheter... Läs mer
Kontakta: 073 201 83 00 | Epost | LinkedIn

Torbjörn Estman

Partner

Torbjörn Estman tar interimsuppdrag som logistikchef, inköpschef, försäljningschef, rådgivare eller projektledare. Han har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, att bygga upp... Läs mer
Kontakta: 070 340 90 02 | Epost | LinkedIn

Ulf Fredriksson


Ulf Fredriksson tar interimsuppdrag inom supply chain, som logistikchef, inköpschef, COO eller VD/CEO. Som person är Ulf energisk, analytisk och utvecklingsorienterad med... Läs mer
Kontakta: 072 571 37 53 | Epost | LinkedIn

Christina Frisk


Christina Frisk tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsutvecklingschef, regionchef och verksamhetsutvecklare. Hennes mångåriga erfarenhet som ledare inom näringslivet, statliga bolag... Läs mer
Kontakta: 076 526 69 35 | Epost | LinkedIn

Håkan Färdig


Håkan Färdig tar interimsuppdrag som HR-direktör/chef, integrationsledare, projektledare inom HR, Compensation & Benefits samt inom Due Diligence. Han har en strategisk höjd och... Läs mer
Kontakta: 076 871 78 17 | Epost | LinkedIn

Håkan Johansen

VD/Partner

Håkan Johansen kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, marknad, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han har flerårig erfarenhet som chef och konsult från många... Läs mer
Kontakta: 070 668 00 12 | Epost | LinkedIn

Peter Lake


Peter Lake tar interimsuppdrag som affärsrådgivare, verksamhetsutvecklare, transformationsledare, förvaltningsledare, digitaliseringschef, CIO, COO, försäljningsdirektör eller VD/CEO... Läs mer
Kontakta: 070 955 81 94 | Epost | LinkedIn

Monica Lindmark-Hamberg


Monica Lindmark-Hamberg tar interimsuppdrag som kvalitetschef, förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller projektledare. Hon har lång erfarenhet från globalt...Läs mer
Kontakta: 070 530 17 81 | Epost | LinkedIn

Lars Löfquist

Partner

Lars Löfquist tar interimsuppdrag som teknikchef, inköpschef, inom upphandling, som rådgivare eller projektledare. Han har många års erfarenhet av ledande befattningar inom inköp, telekom... Läs mer
Kontakta: 070 999 24 02 | Epost | LinkedIn

Mikaela Neuman


Mikaela Neuman tar interimsuppdrag som projektledare/konsult inom HR-området som kompetensutveckling, kompetensprofilering, employer branding, talent management, utbildning... Läs mer
Kontakta: 070 9183 762 | Epost | LinkedIn

Lars Nyberg

Partner

Lars Nyberg kan ta interimsuppdrag som CFO, fastighetschef, projektchef eller rådgivare. Han har under sin långa karriär huvudsakligen arbetat som CFO i internationella... Läs mer
Kontakta: 070 730 30 15 | Epost | LinkedIn

Thomas Person

Partner

Thomas Person tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, logistikchef, produktchef eller inköpschef. Thomas har en gedigen bakgrund och erfarenhetsbredd inom... Läs mer
Kontakta: 070 621 12 22 | Epost | LinkedIn

Fred Petrini

Partner

Fred Petrini tar interimsuppdrag som IT-chef, VD/CEO, konsultchef, program- eller projektledare samt rådgivare. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap både i Sverige och internationellt... Läs mer
Kontakta: 070 310 71 10 | Epost | LinkedIn

Eva Ribbenhall


Eva Ribbenhall tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, affärsområdeschef, verksamhetschef, förändringsledare, projektledare eller som rådgivare. Med en gedigen bakgrund inom kunskaps- ... Läs mer
Kontakta: 070 811 66 19 | Epost | LinkedIn

Hans Sandén

Styrelseordförande/Partner

Hans Sandén tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, produktchef, försäljningschef, logistikchef eller projektledare. Med erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer... Läs mer
Kontakta: 070 323 95 30 | Epost | LinkedIn

Magnus Sonnorp


Magnus Sonnorp tar interimsuppdrag som VD/CEO, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, förändringsledare, eller som projektledare. Att leda affärsmässiga... Läs mer
Kontakta: 073 438 83 88 | Epost | LinkedIn

Lars Strömberg

Partner

Lars Strömberg tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, strategisk rådgivare och chefsstöd. Under sin långa karriär har han skaffat sig en gedigen förståelse för service och tjänster... Läs mer
Kontakta: 070 577 66 54 | Epost | LinkedIn

Boel Sundvall


Boel Sundvall tar interimsuppdrag som IR-chef, förändringsledare, kommunikationschef eller projektledare. Med lång erfarenhet av kapitalmarknaden, börsnoterade bolag... Läs mer
Kontakta: 070 560 60 18 | Epost | LinkedIn

Mats Tronelius


Mats Tronelius är en erfaren HR-chef med bred erfarenhet av utveckling och förändringsledning. Mats har återkommande under sin karriär varit ansvarig för att bygga och leda HR organisationer... Läs mer
Kontakta: 073 093 93 00 | Epost | LinkedIn

Mikael Åkesson

Partner

Mikael Åkesson tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, affärsområdeschef, försäljningschef, projektledare eller programledare. Hans inriktning är... Läs mer
Kontakta: 072 324 25 26 | Epost | LinkedIn

Lennart Östman


Lennart Östman tar interimsuppdrag som VD/CEO, CFO, supplier risk manager, controller eller som projektledare. Lennart har omfattande erfarenhet inom finans, försäljning... Läs mer
Kontakta: 070 439 24 39 | Epost | LinkedIn