Konsulter

Britt-Inger Lindahl


Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem...Läs mer
Kontakta: 070-260 30 30 | Epost | LinkedIn

Erik Engström


Erik tar uppdrag som ledare i företag med höga krav på förändringsfokus ofta i internationella och utmanande miljöer. Erik har bland annat haft ett flertal ... Läs mer
Kontakta: 073 544 53 75 | Epost | LinkedIn

Fred Petrini

Partner

Fred Petrini tar interimsuppdrag som IT-chef, VD/CEO, konsultchef, program- eller projektledare samt rådgivare. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap både i Sverige och internationellt... Läs mer
Kontakta: 070 310 71 10 | Epost | LinkedIn

Hans Sandén

Styrelseordförande/Partner

Hans Sandén tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, produktchef, försäljningschef, logistikchef eller projektledare. Med erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer... Läs mer
Kontakta: 070 323 95 30 | Epost | LinkedIn

Håkan Johansen

VD/Partner

Håkan Johansen kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, marknad, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han har flerårig erfarenhet som chef och konsult från många... Läs mer
Kontakta: 070 668 00 12 | Epost | LinkedIn

Jan Treffenberg

Jan Treffenberg tar uppdrag som Logistikchef, Inköpschef, produktionschef, verksamhetsutvecklare och projektledare. Jan har erfarenhet från såväl stora som små internationella- samt nationella bolag samt från offentlig förvaltning…Läs mer
Kontakta: 073 663 618 0 | Epost | LinkedIn

Johan Westermark


Johan Westermark tar interimsuppdrag som VD/CEO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, regionchef eller försäljningschef. Johan är en erfaren chef och ledare inom bland annat high-tech... Läs mer
Kontakta: 070 818 24 00 | Epost | LinkedIn

Knut Hansson


Knut Hansson tar interimsuppdrag som verksamhetsutvecklare, förändringsledare, avdelningschef, operativ chef inom ekonomi och finans, logistikchef, projektledare i... Läs mer
Kontakta: 070 537 68 77 | Epost | LinkedIn

Lars Löfquist

Partner

Lars Löfquist tar interimsuppdrag som teknikchef, inköpschef, inom upphandling, som rådgivare eller projektledare. Han har många års erfarenhet av ledande befattningar inom inköp, telekom... Läs mer
Kontakta: 070 999 24 02 | Epost | LinkedIn

Lars Strömberg

Partner

Lars Strömberg tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, strategisk rådgivare och chefsstöd. Under sin långa karriär har han skaffat sig en gedigen förståelse för service och tjänster... Läs mer
Kontakta: 070 577 66 54 | Epost | LinkedIn

Lennart Jansson


Lennart Jansson är senior managementkonsult och affärsrådgivare på Sevenco. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling.... 0735 60 94 46 | Epost | LinkedIn

Lennart Östman


Lennart Östman tar interimsuppdrag som VD/CEO, CFO, supplier risk manager, controller eller som projektledare. Lennart har omfattande erfarenhet inom finans, försäljning... Läs mer
Kontakta: 070 439 24 39 | Epost | LinkedIn

Magnus Reichard


Magnus Reichard tar interimsuppdrag som marknads- och försäljningschef, Senior Advisor, VD / CEO, förändringsledare. Magnus är en doer, med lång erfarenhet från ledande befattningar som marknads- & försäljningsdirektör i bl a…Läs mer
Kontakta: 079 34 03 415 | Epost | LinkedIn

Michael Englund


Michael Englund tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, operativ chef, försäljnings- eller marknadschef. Att bygga upp, förändra och/eller utveckla verksamheter... Läs mer
Kontakta: 073 201 83 00 | Epost | LinkedIn

Michael Juniwik


Michael Juniwik tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, verksamhetsutvecklare, affärsområdeschef, disruptiv affärsutvecklare, förändringsledare och som projektledare. Läs mer
Kontakta: 070 821 4500 | Epost | LinkedIn

Michael Klingstedt


Michael har en lång historia av goda resultat genom innovativ försäljning, marknad, ledarskap inom ”start-ups”, mellanstora företag och stora koncerner. Läs mer
Kontakta: 073 331 06 39 | Epost | LinkedIn

Mikael Åkesson

Partner

Mikael Åkesson tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, affärsområdeschef, försäljningschef, projektledare eller programledare. Hans inriktning är... Läs mer
Kontakta: 072 324 25 26 | Epost | LinkedIn

Monica Lindmark-Hamberg


Monica Lindmark-Hamberg tar interimsuppdrag som kvalitetschef, förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller projektledare. Hon har lång erfarenhet från globalt...Läs mer
Kontakta: 070 530 17 81 | Epost | LinkedIn

Per Fredriksson


Per Fredriksson tar interims uppdrag som VD/CEO, Affärsområdeschef, Marknadschef, Rådgivare, Produktionschef och Försäljningschef. Han har jobbat som VD och Koncernchef i bolag... Läs mer
Kontakta: 070 627 25 10 | Epost | LinkedIn

Peter Lake


Peter Lake tar interimsuppdrag som affärsrådgivare, verksamhetsutvecklare, transformationsledare, förvaltningsledare, digitaliseringschef, CIO, COO, försäljningsdirektör eller VD/CEO... Läs mer
Kontakta: 070 955 81 94 | Epost | LinkedIn

Peter Tauberman


Peter har lång erfarenhet som CFO, Ekonomichef samt Chief Business Controller från medelstora och stora tjänsteföretag. Han har varit verksam i nationella och internationella företag... Läs mer
Kontakta: 070 627 25 10 | Epost | LinkedIn

Thomas Person

Partner

Thomas Person tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, logistikchef, produktchef eller inköpschef. Thomas har en gedigen bakgrund och erfarenhetsbredd inom... Läs mer
Kontakta: 070 621 12 22 | Epost | LinkedIn

Torbjörn Estman

Partner

Torbjörn Estman tar interimsuppdrag som logistikchef, inköpschef, försäljningschef, rådgivare eller projektledare. Han har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, att bygga upp... Läs mer
Kontakta: 070 340 90 02 | Epost | LinkedIn

Ulf Fredriksson


Ulf Fredriksson tar interimsuppdrag inom supply chain, som logistikchef, inköpschef, COO eller VD/CEO. Som person är Ulf energisk, analytisk och utvecklingsorienterad med... Läs mer
Kontakta: 072 571 37 53 | Epost | LinkedIn