Michael Klingstedt

Michael har en lång historia av goda resultat genom innovativ försäljning, marknad, ledarskap inom ”start-ups”, mellanstora företag och stora koncerner. Han har starka egenskaper som baseras på affärsutveckling, strategisk- och operativt förändringsarbete med analys och utvecklig på olika marknader samt systematiskt arbete med affärskultur. Han har arbetat inom det digitala landskapet både som beställare och systemägare under många år. Michael är en tydlig chef med förmågan att hitta rätt prioriteringar för att nå framgång i många olika miljöer.

Kontakta Michael Klingstedt på 073 331 06 39 | Epost | LinkedIn

Michael Klingstedt