Peter Tauberman

Peter har lång erfarenhet som CFO, Ekonomichef samt Chief Business Controller från medelstora och stora tjänsteföretag. Han har varit verksam i nationella och internationella företag även inom börsbolag. Företagen har främst varit verksamma inom IT-, finans- eller konsultbranschen.

Peters tjänster har innefattat ledningsgrupps- och styrelsearbete samt ett personalansvar på upp till 25 personer. Han har drivit ett antal effektiviserings- och affärsutvecklingsprojekt som även inkluderat förbättrad cash flow samt haft en aktiv roll i olika due diligence projekt. Kontakter med myndigheter, revisorer, finansiärer och ägare har varit en del i arbetsuppgifterna. Han är en person med stor lojalitet, integritet och engagemang som drivs av att skapa affärsnytta, serviceanda och leverera med hög kvalitét.

Peters nyfikenhet av att lära sig nya saker i kombination med utnyttjande av sin erfarenhet samt en positiv och öppen personlighet är områden som förknippas med honom.

Kontakta Peter Tauberman på 070 627 2510 | Epost | LinkedIn