Lars Nyberg, Partner

Lars Nyberg kan ta interimsuppdrag som CFO, fastighetschef, projektchef eller som rådgivare. Han har under sin långa karriär huvudsakligen arbetat som CFO i internationella koncerner, som konsult inom området företagsöverlåtelser samt som auktoriserad revisor.

Lars har stor erfarenhet av förändringsprocesser som inkluderar både expansion och reduktion av verksamheter. Han har en gedigen kompetens inom controlling, redovisning, rapportering och finansiering. Lars har dessutom mångårig erfarenhet avseende styrelsearbete, arbeta med företagens affärsplaner och strategier, driva etableringar och företagsförvärv respektive företagsförsäljningar, integration av verksamheter samt verksamhets- och ekonomistyrning. Detta har gett honom både djup och bredd, dels inom ekonomiområdet och dels att driva olika affärsverksamheter.
En stor andel av hans konsultuppdrag på Sevenco har varit att som interimschef leda, utveckla och effektivisera organisationer och ett flertal uppdrag har varit inom fastighetsbranschen.

Fastigheter, primärvård, industri, bilar, kemikalieindustrin och handel är några av Lars många branscher han jobbat inom.  Lars är en resultat- och affärsorienterad analytisk ledare, som med stark drivkraft, goda sociala egenskaper samt ett engagerat ledarskap skapar ekonomisk ordning och framgångsrika team.

Kontakta Lars Nyberg på 070 730 30 15 | Epost | LinkedIn

Lars Nyberg

Partner