Lars Strömberg, Partner

Lars Strömberg tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, strategisk rådgivare och chefsstöd.

Under sin långa karriär har Lars skaffat sig en gedigen förståelse för service och tjänster, från minsta beståndsdel och är väl förtrogen med komplexiteten i hela kedjan på alla nivåer. Han har arbetat inom ledande befattningar inom transport, säkerhet och bemanningsbranschen samt verkat inom privat, statlig, börsnoterad och förenings ägd verksamhet. Lars byggde upp branschens största industribemanningsföretag från grunden till miljardomsättning samt gick till finalplats som årets chef 2009. Hans militära bakgrund har varit en tillgång i arbetslivet och gett Lars en beredskap för det oväntade och en krismedvetenhet som få. De gemensamma nämnare bland Lars erfarenheter är: personalintensiva miljöer där verksamheten pågår dygnet runt, höga krav på att vara närvarande och tillgänglig samt att alltid leverera.

Lars ses som en relationsskapade och operativ doer som är skicklig på att få med sig människor. Han ser medarbetare och vet vad som krävs för att leverera tjänster och service i skarpt läge, då han själv har gjort detsamma. Som person är Lars prestigelös, drivande, entusiasmerande, trygg och rak lagspelare som gör det komplexa enkelt.

Kontakta Lars Strömberg på 070 577 66 54 | Epost | LinkedIn

Lars Strömberg

Partner