Lisa Carlson

Lisa Carlson tar interimsuppdrag som förändringsledare, chefsstöd, projektledare inom affärs- och verksamhetsutveckling, avdelningschef och som chefsjurist. Lisa har tung internationell ledarerfarenhet från koncerner verksamma inom transport, logistik och infrastruktur och är särskilt insatt i fransk- och amerikansk affärskultur efter många års utlandstjänstgöring. Hon är väl förtrogen med att bygga upp, utveckla och styra verksamheter på samtliga nivåer i en koncernstruktur. Med lång erfarenhet från personalintensiva branscher med låg lönsamhet och komplexa affärsutmaningar, har hon utvecklat en skarp förmåga att snabbt ta fram och framgångsrikt genomföra åtgärds- och förändringsprogram för att bygga långsiktigt hållbara företagslösningar.

Lisa har också lång erfarenhet av affärsutvecklingsprojekt och har genomfört flera stora M&A, anbudsprojekt samt även partnerskap och s k BOT projekt över hela världen. Kontraktualisering, från due-diligence och förhandling till avtalsslut samt affärsjuridik, är några av Lisas verkliga spetskompetenser.

Som chef har Lisa erfarenhet från såväl företagsledande positioner, ansvar för administrativa stödfunktioner som stora projekt och världsomspännande nätverk. Hon anpassar sitt ledarskap efter situationen och organisationskulturen och besitter en social kompetens som få med sin energi, driv- och genomförarkraft samt uthållighet.

Kontakta Lisa Carlson på 072 387 82 46 | Epost | LinkedIn