Magnus Reichard

Magnus Reichard tar interimsuppdrag som marknads- och försäljningschef, Senior Advisor, VD / CEO, förändringsledare.

Magnus är en doer, med lång erfarenhet från ledande befattningar som marknads- & försäljningsdirektör i bl a Saab, Kinnevik och Telenor samt i start-up bolag.  Han har också en mångårig erfarenhet från internationell marknad och har ansvarat för försäljningsorganisationer i bl a USA, Norden, mellanöstern och Asien. Magnus är van att arbeta i skiftande kulturella miljöer men också att leda och leverera en organisation i förändring. Magnus har drivit och etablerat verksamheter från scratch, ansvarat för personal, lett större verksamhetsprojekt både internationellt och nationellt. Har stor vana att informera och förhandla med internationella myndigheter, organisationer och multinationella storföretag.

Magnus har gedigen kunskap från tekniska systemlösningar, innovationsteknologi, kommunikation och IT- lösningar till affärsnytta för branscher såsom försvar, blåljusmyndigheter, transport, fordonsindustri, operatörer, gruvnäring och offentlig verksamhet.

Magnus är van att arbeta processorienterat och mån om att skapa transparens och teamkänsla genom tydlig informationsspridning och återkommande uppföljning och rapportering.

Kontakta Magnus Reichhard på 079 340 341 5 | Epost | LinkedIn