Maria Höglund

Maria tar interimsuppdrag inom Inköp som Inköpschef, Sourcing Manager eller Category Manager. Maria kan även komplettera er befintliga inköpsavdelning om ni har behov att outsourca specifika delar av er verksamhet, exempelvis för ett nytt projekt, eller växla upp ert strategiska inköp till nästa nivå.

Maria brinner för hela ekosystemet Inköp och affärsnyttan som ett värdeskapande, kreativt och engagerat inköpsarbete genererar på flera plan till verksamheten. Lönsamhet, tillväxt, hållbarhet och innovation för att nämna några fundamentala bitar. Många företag har en enorm potential i att vidareutveckla sitt strategiska inköpsarbete och leverantörsrelationer. Hon har en gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt inköp och är en mycket erfaren ledare och förhandlare även på internationell nivå. Hon har arbetat i globala multikulturella organisationer och även nordiska och regionala företag. Med erfarenhet från branscher såsom Automotive, Aviation, Health Care, Insurance samt Intergovernmental Organizations kan Maria på ett effektivt sätt förstå ert specifika behov och förväntan och börja leverera resultat med kort startsträcka, även i komplexa miljöer. Maria har även drivit omfattande transformationsprojekt, varit instrumental i framgångsrik krishantering samt skapat och implementerat en helt ny inköpsorganisation.

Som ledare är Maria situationsanpassad och med erfarenhet från både mer avancerade globala inköpsorganisationer till omogna kan hon snabbt anpassa sitt engagemang och coachning utefter behovet i teamet och verksamheten. Hon tycker om att se individer och team växa och utvecklas och är mycket lyhörd samtidigt som hon är resultatfokuserad och drivs av kontinuerliga förbättringar och kvalitet i alla led.

Marias spetskompetens är Inköp men hon har även erfarenhet från Försäljning, Projektledning, Marknadsföring, Affärsutveckling och Finans vilket ger henne en affärsmässig rörlighet och god förmåga att se helheten, tolka behovet och koppla detta till hur inköp realiserar mest värde till verksamheten givet den specifika situationen.

Kontakta Maria Höglund på 070-143 42 82 | EpostLinkedIn