Mathias Andersson

Mathias Andersson tar interimsuppdrag som CFO, COO, ekonomichef, administrativ chef eller koncerncontroller. Han tar även konsultuppdrag som förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller som projektledare. Han är ett uppskattat bollplank till VD/CEO, ser kvickt mönster och behov och drivs av att genomföra förbättringar. Mathias är vetgirig, initiativrik och med en fallenhet att ställa rätt frågor och skapar dialog för att snabbt bygga upp företag, avdelningar, funktioner eller grupper av medarbetare samt levererar resultat. Han är en relations-byggande analytiker och strateg med förmåga att bedöma risker.

Mathias har en gedigen erfarenhet av styrning och ledning av globala företag inom olika branscher. Ekonomisk uppföljning och analys av verksamheter, sak- och livförsäkring, koncernredovisning, matrisorganisationer, processförbättringar, försäljning och produktion
av tjänster är områden han bemästrar väl. Han har en gedigen erfarenhet av ledningsgruppsarbete, affärskalkyler och organisationsförändringar. Mathias är en kommunikativ problemlösare med öga för helhet och ses som en humanist med siffersinne av sin omgivning.

Kontakta Mathias Andersson på 076 640 00 31 | Epost | LinkedIn