Mats Svanberg

Mats kan ta industriella interimsuppdrag som VD/CEO. Mats har verkat som chef och konsult inom tillverkningsindustri under hela sitt yrkesliv och han är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter.

Hans branscherfarenheter är inom internationell tillverkande industri med fokus på de sedvanliga traditionella industrisegmenten. Mats har alltid verkat inom B2B försäljning och är van vid de krav som ställs i denna miljö.

Mats är van vid att snabbt förstå komplexa situationer, sammanställa vad som krävs för att åstadkomma önskat resultat samt sedan driva verkställande mot uppställda mål.

Kontakta Mats Svanberg på 070 537 19 33 | EpostLinkedIn