Mats Tronelius

Mats Tronelius är en erfaren HR-chef med bred erfarenhet av utveckling och  förändringsledning. Mats har återkommande under sin karriär varit ansvarig för att bygga och leda HR organisationer i såväl Sverige som internationellt. Hans erfarenhet omfattar allt från globala börsnoterade koncerner till familjeägda aktiebolag och statlig verksamhet. Mats har axlat roller som projektledare, linjechef, HR chef på såväl operativ som strategisk nivå, vilket gör att interimsuppdrag passar honom väl. Branscherfarenhet finns från till exempel telekom, IT, miljö- och återvinning samt media.

Mats har en omvittnad förmåga att leda, engagera och stödja chefer/medarbetare till att utvecklas och leverera mot uppsatta mål. Han odlar förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Mats erfarenheter från olika kulturella miljöer och skiftande delar av världen har förfinat hans förmåga att åstadkomma varaktiga förändringar i de verksamheter han arbetar i.

Kontakta Mats Tronelius på 073 093 93 00 | Epost | LinkedIn