Michael Englund

Michael Englund tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef, operativ chef,  försäljnings- eller marknadschef. Att bygga upp, förändra och/eller utveckla verksamheter där medarbetarna är en central parameter, är den målinriktade Michaels signum. Han är en erfaren och tydlig lagledare med en stark marknads- och försäljningsbakgrund inom produktion, tjänste- och servicesektorn, förbund/ organisationer samt inom FMCG.

Att verka i en internationell miljö med tungt personal- och resultatansvar eller driva komplexa förändringsprojekt inom inköp och logistik, passar den engagerade och receptive Michael väl.

Efter flera år inom idrottsrörelsen och förbundsvärlden, vet Michael hur man navigerar i skärningspunkten mellan olika viljor, intressenter, politiker etc. Han är väl förtrogen med intensiv mediabevakning då han var ansiktet utåt i operativa frågor. Att snabbt prioritera, öka lönsamheten respektive marknadsandelar, ser Michael som ett viktigt led i sitt arbete liksom att modernisera och vända verksamheter. Han är skicklig på att bygga varumärken,  tredjepartslogistik, företagsförvärv och får som coachande lagledare lätt med sig medarbetare på förändringsresan.

Kontakta Michael Englund på 073 201 83 00 | Epost | LinkedIn