Mikael Åkesson, Partner

Mikael Åkesson tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, affärsområdeschef, försäljningschef, projektledare eller programledare. Hans inriktning är interim management, change management, project portfolio management och project management. Det passar Mikael att driva tunga, komplicerade och komplexa projekt ur teknisk eller ekonomisk synvinkel inom transport, säkerhet, IT och telekom.

Mikael har arbetat i många branscher från start-ups till stora väletablerade organisationer. Han har lång erfarenhet av snabba förändringar, företagsförvärv, fusioner, rekonstruktioner, anläggningsbranschen med fibrering till företag samt FTTH (Fiber To The Home), tekniska omstruktureringar och processförändringar. Vidare har Mikael jobbat med kassasystem, logistiklösningar, att säkra intäkter, kvalitetssäkring, installera IP-tjänster, driva flera parallella projekt, eller genomdriva stora kostnadsbesparingar.

Doern och slitvargen Mikael drivs av att nå uppsatta mål och får saker att hända. Projekt eller uppdrag för att vända verksamheter som innehåller en stor portion utmaningar, passar Mikaels erfarenheter och profil mycket väl. Till sin personlighet är Mikael beslutsmässig, strategisk, engagerad och rak.

Kontakta Mikael Åkesson på 072 324 25 26 | Epost | LinkedIn

Mikael Åkesson

Partner