Nils Österlund

Nils Österlund tar uppdrag som försäljningschef, produktchef, affärsutvecklingschef, affärsenhetschef, key account manager, regionalt ansvarig, försäljningscoach, bidmanager och ansvarig upphandling. Nils ansvarar också för Sevencos löpande kundbearbetning och införsäljning av våra tjänster som interimschef, verksamhetsutveckling och projektledning.

Nils har arbetat i såväl stora internationella börsbolag som kraftigt växande uppstartsbolag och är väl insatt i kapitalvaror, tillverkning, tjänster och digitala plattformar.

Han arbetar med produktutveckling, inköp, projektledning, försäljning och säljledning i både svensk och internationell miljö. Nils finner sig i situationer med väl utvecklade arbetsprocesser eller där processerna måste skapas. Han kan driva såväl enskilda projekt, som leda en komplex miljö med många avdelningar.

Fungerar utmärkt i en grupp, men kan också arbeta självständigt. Sätter sig snabbt in i situationer och arbetar med glädje och humor. Får lätt förtroende och levererar problemlösningar. Förhandlar fram affärer och lösningar som håller över tiden.

Utvecklar långsiktiga relationer med medarbetare, leverantörer och kunder. Skapar engagemang kring verksamhetens vision, värderingar och mål, vilket bidrar till att utveckla medarbetare, processer och affärer. Även när omständigheterna är krävande agerar och levererar Nils med lugn och förtroende och omvandlar strategi till operativt fungerande verksamhet.

Kontakta Nils Österlund på 070 459 52 02 | Epost | LinkedIn