Optimerad Kontraktualisering

Har ditt företag full kontroll på hur förändrade omvärldsfaktorer påverkar er kontraktsportfölj? Är era kontraktuella risker kända? Vår erfarenhet är att en övergripande analys med utgångspunkt från ett företags avtal och överenskommelser alltid resulterar i konkreta möjligheter att eliminera risker, minska kostnader och öka intäkter. Ibland kan ett specifikt affärsproblem kopplat till avtal konstateras och åtgärdas. Konsultinsatsen är tidsmässigt begränsad men resulterar ändå snabbt i förbättrat ekonomiskt resultat samt en långsiktigt mer hållbar kontraktsportfölj.

Är du intresserad av att veta mer om hur Sevenco kan hjälpa dig att optimera ditt företags kontraktualisering? Välkommen att höra av dig till Håkan Johansen eller vår konsult Lisa Carlson som är specialist på området.

 

Sevenco stöttar självklart Bris

Vi på Sevenco stöttar organisationen Bris, Barnens rätt i samhället sedan ett antal år tillbaka. För oss handlar det om att värna om vår framtid – barnen – våra kommande ledare. Vi vill självklart bidra till att ge barn bättre förutsättningar och liv genom Bris. Vi kan inte göra allt, men Sevenco kan göra något som att skänka pengar till en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Upptäcka problemen innan de inträffar

Sevenco hjälpte oss att förkorta ledtiderna med råge

” Vi behövde förbättra vår produktutveckling för att leva upp till marknadens tuffare krav på ledtider. Sevenco och FindOut Technologies förstod vår situation och har hjälpt oss korta utvecklingstider för nya produkter. Tiden för att utveckla programvara har halverats och idag klarar vi kundkraven med råge. Med hjälp av anatomierna har vi vid varje tillfälle full koll på vad som funkar och inte funkar i systemet och kan kommunicera det till ledning och kunder. Vi upptäcker problemen innan de inträffar och kan finna lösningar direkt. Med de metoderna har vi kunnat utveckla 3 produkter på samma tid som en tidigare. Vi är mycket bättre rustade idag och Sevenco och FindOut satte oss på spåret. ”

Tord Karlsson, Vice President Research & Development, Plockmatic group

För mer information kontakta Björn Dellås på 0730 – 26 23 04 eller
Håkan Johansen på 0706 – 68 00 12