Kompetens och kunskap - resultat och kundnytta

Om Sevenco

Sevencos genomförandekonsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, Marknads-, Försäljnings-, Produktions-, Inköps-, Projekt-, Fastighets-, Logistik- och Ekonomichefer, som projektledare och som konsulter inom verksamhetsutveckling.

Sedan 1963 har vi fokuserat på att, med kort startsträcka, leverera förändring med bestående resultat och reell kundnytta. 

Medarbetarna/ Konsulterna

Sevencos utvalda konsulter är seniora och erfarna ledare som jobbat inom flera chefsbefattningar i en mängd olika branscher. De vet vad som krävs för att leda och driva verksamheter mot uppsatta mål. Våra konsulter har varit med om både uppgång och motgång, att vända röda siffror till svarta, hitta nya affärer, utveckla medarbetare, genomdriva förändringar, hantera kriser och oväntade situationer. Att vara lyhörd, analytisk, flexibel och förmåga att kunna hantera stora förändringar är några viktiga parametrar.

Inget uppdrag är det andra likt och därför ser lösningarna olika ut för våra kunder.  Kort sagt: Sevencos konsulter är resultatorienterade och förankrade i verkligheten.  Vi levererar. Sevenco är konsulter inom företagsledning.

Är du intresserad av att arbeta som konsult på Sevenco och vill veta mer? Kontakta oss.

Att vara chef och ledare – interim management

Det är få chefer som klarar av att vara chef hela vägen i ett företags utveckling – från entreprenörsfasen, uppgången, förvaltningsskedet och genom företagets kriser. Fler och fler företag behöver olika typer av chefer vid olika tidpunkter. Det är det interim management – chef att hyra – handlar om. Att lösa ett företags chefsproblem under en begränsad tid och att nå maximal effekt för företagets eller organisationens utveckling.

Genomförandekonsulter

Våra konsulter går in i företag och organisationer där det behövs förändring av något slag. Vi tar vid från dag ett och ser till att jobbet blir gjort. Vi genomför helt enkelt och våra medarbetare kallas ofta genomförandekonsulter. En Sevenco-konsult är en person med mångårig erfarenhet och vet hur man undviker misstagen.

Kunderna

Verksamheter inom privat och offentlig sektor förändras och behöver utvecklas. Något måste åtgärdas för att det blivit fel eller det går för sakta i organisationen. Våra konsulter ser till att det blir gjort och i tid, det vi kallar att vara en genomförande-konsult. Du som uppdragsgivare får tillgång till konsulter med ledarerfarenhet som kan företagande och som har byggt upp många olika organisationer genom åren. Varje kund och situation är unik och vi börjar med ett ”vitt papper” det vill säga vi har inga färdiga modeller som vi använder oss av. Vår främsta uppgift är att hjälpa dig att uppnå önskat resultat. Som mentorer bidrar vi till att ta ett operativt ansvar för genomförandet.

Var finns Sevenco?

Vi finns vid Hötorget mitt i Stockholm och blickar ut över kommersen. Torghandel är en utmärkt symbol för en marknad eller näringslivet med sitt utbud och efterfrågan. Våra uppdragsgivare finns främst i Stockholm och i mälardalen, men också i övriga Sverige och utomlands. Uppdragen varierar från några månader till flera år, allt beroende på kundernas behov.

Varför paraplyer?

Ordet paraply kommer från franskans parapluie och betyder ordagrant ”mot regn”. Genom historien har paraplyer stått för skydd, support, rikedom, makt och värdighet. De sägs också bringa lycka och långt liv. Parasoll är symbol för solen och ett paraply är symbol för skugga. Paraplyer och parasoller uppstod i antika Egypten, Syrien, Indien och Kina för över 3000 år sedan och blev snabbt eftertraktade.

För oss på Sevenco är ett paraply en symbol för hjälp och support eftersom vi är konsulter inom företagsledning.

Tjänster

Läs mer

Interimschef

En Interimschef (chef att hyra) / Interim management / Managementkonsult är en tillfällig mycket erfaren och specialiserad verkställande chef under en kort tidsperiod med mål att hantera förändringar, övergång eller lösa ett specifikt företag problem.

Verksamhetskonsult

Vi har konsulter inom verksamhetsutveckling / affärsutveckling / företagsutveckling med varierande uppdragsroller och relevant branscherfarenhet.

Projektledning

Ledning av komplexa projekt där rollen inkluderar att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom projektramen med tydliga verksamhetsmål.

Vår historia

1963

1963 Sevenco Grundades

Företaget grundades - pionjärer

Företaget grundades redan 1963 av Caj Sigstam, Bengt Stahre och Harald Marthins och var ett av de första konsultföretagen inom management och verksamhetsledning. Namnet Sevenco är en förkortning av orden seven consultants och tanken var att  bolaget skulle bestå av sju konsulter. Det blev snabbt fler medarbetare.

1964

Först och störst i Sverige på PERT-metoden

Tidigt plockade Sevenco hem en datormetod som NASA i USA stod bakom. PERT (Program Evaluation and Review Technique) användes för att beräkna och förutse kritiska punkter och dess inbördes beroendeförhållanden inom komplex projektplanering. NASA ville vinna rymdkampen om första människan på månen och Sevenco blev först och störst i Sverige på PERT-metoden på den tiden.

1970

Större projekt

Utredningar, planläggningar och infrastrukturprojekt stod för merparten av uppdragen. Bland uppdragen kan nämnas Järvafältets utbyggnad, Ormingestaden för HSB, ombyggnad inom Danderyds sjukhus samt hela uppbyggnaden av Huddinge sjukhus. En av Bengts medarbetare, konsulten – Sven Sandström som var involverad i Huddinge projektet, blev senare chef för Världsbanken i Washington.

1973

Första interimscheferna i Sverige

I syfte att utveckla sig själva, valde grundaren Bengt runt 1973 att hyra ut sig själv som chef och var en av de första interimscheferna i Sverige. I över 20 års tid gick han in och löste upp olika knutar och problem hos kunderna. Kaj valde att specialisera sig inom betalningsinställelser och han knöts snabbt till en stiftelse som stod inför stora utmaningar. Stiftelsen finns fortfarande och heter Permobilia, 1999 såldes rullstolsverksamheten med produkten Permobil för 3 miljarder kronor. Grundaren Caj är fortfarande (2017) verksam i stiftelsen och ser till att olika projekt inom området får ta del av stiftelsens medel.

1989

Publicerade bok: ”Lindansarna – om konsten att leda intresseorganisationer”

Några av konsulterna skrev en uppmärksammad bok ”Lindansarna – om konsten att leda intresseorganisationer”. (Bauer/ Eisler/ Halberg/ Jackert, ISBN 91-87026-16-3).

2017

Kompetens, kunskap och leveransberedskap fortfarande fokus

Att ha kompetens och erfarenhet, att kunna sin sak är viktigare än någonsin. Omvärlden förändras och massor har hänt sedan Sevenco startades. Vi fortsätter att värna om hög kvalitet, hög kunskapsnivå och resultat i leveranser.

Då och nu

Kvalitet och värdeskapande håller genom tiderna

Att hålla hög kvalitet och kunskapsnivå var heligt för grundarna, liksom att ha en god leveransberedskap – för att med kort varsel kunna gå in som managementkonsult eller interimschef och hjälpa företag och organisationer. Kunderna fanns spridda över hela landet. I gömmorna har vi hittat kartböcker som för tankarna till bilhandskar i brun mocka, den pepita-rutiga bilhjälmen och kanske rent av den ”nickande hunden” i bilens bakruta. En riktig nostalgitripp minsann.

Sevencos grundare från vänster: Harald Marthins, Caj Sigstam och Bengt Stahre.
Sevencos grundare från vänster: Harald Marthins, Caj Sigstam och Bengt Stahre.