Pelle Bjurenborg

Pelle Bjurenborg tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, operativ chef/COO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, projektledare eller som rådgivare. Han är en erfaren ledare inom personalintensiva och konkurrensutsatta verksamheter med dygnet-runt tillgänglighet i Sverige och utomlands.

Branscherfarenheterna finns inom fordon, transport, logistik, infrastruktur, kollektivtrafik, drift, säkerhet, miljö och renhållning. Doern Pelle hanterar komplexa utvecklingsprojekt, turn-around uppdrag, eller företagsförvärv/M & A. Pelle har byggt upp men även avvecklat kostnadskrävande och komplexa verksamheter i flera länder och världsdelar. Det har gett honom en rejäl interkulturell kompetens.

Med osviklig precision levererar den energiske Pelle resultat inom tid och över förväntningar, vilket gör att han snabbt får medarbetares förtroende och dem med sig på den fortsatta utvecklingsresan. Den både strategiske och operative Pelles drivkraft är att förbättra och utveckla – sig själv, medarbetare och verksamheter och han räds inte utmaningar.

Kontakta Pelle Bjurenborg på 072 172 90 00 | Epost | LinkedIn