Per Fredriksson

Per Fredriksson tar interims uppdrag som VD/CEO, Affärsområdeschef, Marknadschef, Rådgivare, Produktionschef och Försäljningschef.

Han har jobbat som VD och Koncernchef i bolag inom, Bygghandel, Sågverksindustri, Distributionsföretag och Husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till att vara koncernchef för bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. Han har erfarenhet av att ha varit ansvarig för såväl marknad som produktion.

Han har som operativ ledare varit engagerad i att vända bolag med negativ resultatutveckling, fusionera bolag och omorganisera för att förbättra lönsamheten. Per har också erfarenhet av att ha varit ansvarig för export via försäljningsbolag i Europa.

Som person är Per målinriktad, har hög integritet och uppskattar uppriktighet och ärlighet. Han har haft fokus på att utveckla organisationer genom att tydliggöra roller samt att delegera ansvar och befogenhet till medarbetare. Hans ledarskap kännetecknats av tydlighet och starkt lönsamhetsfokus.

Kontakta Per Fredriksson på 0705 69 22 94 | Epost | LinkedIn