Peter Gustafson

Peter Gustafson har mångårig och gedigen erfarenhet av att arbeta med utveckling och förändring av företag i olika branscher och faser samt styrelsearbete i noterade bolag.

Peter har arbetat inom den nordiska finans-, kapital-, energi- och fastighetsmarknaden i närmare 30 år, vilket har lagt grunden till hans stora intresse för förnybar energi, property tech, gröna finansieringar och hållbar affärsutveckling. Peter har bland annat varit Partner i Arthur Andersen/Deloitte och ICE Capital samt haft ledande befattningar i Beijer Capital, Mandamus (Föreningsbankens rekonstruktionsbolag), Unibank, Catella och HSH Nordbank.

Peter är en engagerad, driven och resultatorienterad förändringsledare. Hans stora styrka är förmågan att ta tag i tuffa utmaningar där det krävs insatser utöver det vanliga. ”Något jag har lärt mig genom åren är att laget och teamet alltid är starkare än individen när det kommer till ägarens, styrelsens och ledningens förmåga att lyckas.”

Hans kompetensområden omfattar ägarfrågor, styrelseuppdrag, corporate finance, investeringsrådgivning, affärsutveckling, förvärvs- och försäljningsprocesser, strategisk turnaround, företagsrekonstruktioner samt emissionsprocesser.

Kontakta Peter Gustafson på 073-442 46 62 | Epost | LinkedIn