Sevenco case finansiella synergier

De grå tinningarnas charm.

50 % av finansiella synergier uppnåddes redan inom 6 månader.

Ett svenskt noterat, multinationellt producerande företag genomförde ett företagsförvärv, och var då medvetna om att 30-40 % av alla förvärv misslyckas på grund av skillnader i värderingar och företagskultur. Man tog in en konsult från Sevenco som la fokus på att omgående få ihop organisationerna för att snabbt uppnå synergieffekter och sätta en ny gemensam företagskultur.

Ansvaret för integreringen av förändringsprogrammets alla delar i organisationen lades på HR. Man satte upp en plan för de första 100 dagarna med mätbara data för att följa upp hur arbetet framskred i alla kritiska funktioner. Det fanns en förväntan om tydliga leveranser i olika delar som påverkade den nya gemensamma företagskulturen, där en utmaning var att kunna hitta rätt avvägd balans mellan den organisatoriska strukturen och företagskulturen.

Resultat

Man lyckades skapa en kultur som skapade mening och värden för olika intressegrupper som anställda, kunder och ägare. Medarbetarna var till 87 % nöjda med hur man lyckats skapa en ny gemensam företagskultur, där en tidig harmoniering mellan de anställdas villkor, omorganisation och organisationsförändringar spelade en stor roll. Och de finansiella synergierna uppnåddes till 50 % redan inom sex månader!

Låt oss samarbeta!