resultat

Det handlar inte om att arbeta mycket

Ny affärsenhet på plats och system levererat till första kunden på tre månader

En nordisk systemintegratör som omsätter 14 miljarder med fokus på digitalisering, arbetar strategiskt mot att förflytta sitt erbjudande från IT-tjänster till mer affärsrelaterade lösningar. Nu ville man satsa på att utveckla sitt erbjudande av avancerade HR-system, och det var bråttom. Då vände man sig till Sevenco.

Tidigare hade man haft ett begränsat HR-erbjudande och nu ville man utveckla det att även inkludera Talent Management-lösningar. Man hade fått ett första uppdrag i februari, där kunden förväntade sig leveransstart redan i april, vilket satte press på hela organisationen. Internt fanns ingen erfarenhet av att bygga upp en ny affärsenhet inom HR-teknologi, därför sökte man kompetens och trygghet från Sevenco.

Det fanns också en förväntan på att i framtiden kunna vara systemintegratör för mer avancerade HR-lösningar inom t ex AI och BI.

Sevenco satte upp en plan för de kritiska delarna för att lyckas bygga en effektiv enhet och för att
kunna överlämna en lönsam verksamhet till en permanent chef.

Resultat
Inom tre månader sattes strukturen för affärsenheten och dess målsättningar. För att leverera TM-lösningar utvecklades interna processer, och överföring av sälj- och marknadsföringskompetens av TM-lösningar till företagets säljorganisation.
I april levererades den första TM-lösningen, med rätt kvalitet, nöjd kund och en löpande uppföljning.
När konsulten från Sevenco avslutade sitt uppdrag överlämnades dessutom en orderbok för de närmaste månaderna.
Uppdragsgivaren är nöjd, och nästa steg blir att bygga upp en liknande verksamhet i Norge och Finland, samt att hitta nya leverantörer av avancerade lösningar inom AI, robotik och BI.

Låt oss samarbeta!