Myndighet banner

Uppdrag Myndighet

Ekonomisk styrning hos myndighet

Bransch:

Statligt verk med anslag och avgifter på ca 2 miljarder. 1200 anställda.

Befattning:
Analys och IT-chef

Mål:
Bättre styrning och kontroll samt spara pengar

Beskrivning:
Personalen var frustrerad över att en nyckelperson med begränsad erfarenhet av att leda en stor och viktig avdelning på tre orter, inte kunde ordna organisation- och arbetsbeskrivningar samt specificerade ansvarsområden. Hen varken kommunicerade eller engagerade personalen. Det brast även i styrning och uppföljning. Konsulten såg till att byta ut nyckelpersonen, omorganiserade, införde tydliga ansvarsområden och regelbunden resultatrapportering på avdelningsnivå och uppföljning av budget på lägre nivåer. Vidare infördes ett omfattande besparingsprogram om ca 150 MSEK och konsulten såg till att stoppa ett flertal ineffektiva arbetsprocesser.

Resultat:
En väl fungerande och ”gladare” avdelning. Istället för befarat budgetunderskott på 300 MSEK blev utfallet ett underskott om ca 30 MSEK till både GD:s och Näringsdepartementets belåtenhet.

Låt oss samarbeta!