International business banner

Uppdrag Lönsamhet

Förbättra lönsamheten i internationell koncern

Bransch:
Sekretessbelagd

Befattning:

Mål:
Förbättra lönsamheten på tre års sikt genom ett antal identifierade åtgärder.

Beskrivning:
Den internationella koncernen hade beslutat att genomföra en rad åtgärder som skulle förbättra lönsamheten med flera miljoner Euro, bland annat genom säljfrämjande åtgärder, öka produktiviteten samt göra stora kostnadsbesparingar. Konsulten fick i uppdrag att tillsammans med koncernledningen välja ut och strukturera upp ett antal projekt med störst potential som skulle säkerställa målet.

Resultat:
Åtgärdsplaner lades upp och en ansvarig från koncernledningen utsågs för varje projekt. Dessa projekt lades in i budgeten i en treårsplan och konkreta aktiviteter startades upp till exempel: fördubbling av säljorganisationen i USA, kompetensuppgradering av säljkåren i de olika länderna genomfördes respektive centralisering av reparations- och underhållsservice infördes. Både konsulten och organisationen arbetade under stor tidspress.

Låt oss samarbeta!