Kundvarde banner

Ledande koncernföretag

Öka intäkterna

Bransch:
Branschledande företagskoncern

Befattning: 

Mål:    

Öka priser och intäkter genom kundvärdesstyrning.

Beskrivning:
Kunden ville öka priser och intäkter genom kundvärdesstyrning. Det innebar att pris och villkor hanterades metodiskt. Två Sevenco konsulter drev projektet. Koncernens kunder intervjuades. En av flera utmaningar var att säkerställa att ledningen orkade hålla fokus på de aktiviteter som gav ökade intäkter.

Resultat:        

  • Kunden fick en egen plan för att öka skärpan i pris- och intäktsarbetet.
  • Synen på affärsfrågor blev mer samstämmig internt jämfört med tidigare.
  • Vinsten blev 1,5 – 2 % av affärsområdets omsättning (160 MSEK).
  • Allt större del av affärerna byggde på värde för kunderna.
  • Bättre nyttjande av konkurrentinformation gjorde att priser och villkor hanterades mer metodiskt och minskningen av onödiga prissänkningar och rabatter ledde till ökad lönsamhet.

Låt oss samarbeta!