internationell lansering

Låt nyfikenheten ta över.

Skapa förutsättningar att lansera mobilt bredband i ett flertal länder.

En av Sveriges ledande mobiloperatörer planerade att lansera mobilt bredband i alla länder man var verksam i, och behövde någon som kunde hålla samman alla olika intressegrupper så att de kände delaktighet i utvecklingen. Man kontaktade Sevenco som har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt.

Det var en utmaning som hette duga. Ansvaret för att förändra och implementera många företagsövergripande funktioner skedde genom olika underliggande projekt som att uppgradera nätverket, implementera nya IT-tjänster för inköp, fakturering och kundsupport, test av utrustning för slutanvändare samt att definiera produkt- och marknadsstrategier anpassade för varje lands förutsättningar.

Mycket av arbetet handlade om att hela tiden ligga steget före i processen och vara nyfiken och lyssna på alla intressenter, vilket innefattade regionala chefer och deras marknadsorganisationer, för att förstå vilka förväntningar och krav som väntade runt hörnet. Det fanns ett stort publikt intresse för frågan i samhället, vilket bäst möttes med tydlighet.

Resultat

Även om pressen var hög på alla involverade att leverera på skarpa deadlines och göra tuffa vägval, så uppfattade man hela processen som väldigt positiv. Projektet levererade i tid och uppfyllde förväntningarna på både lönsamhet och kundnöjdhet.

Låt oss samarbeta!