Industri banner

Uppdrag Industriföretag

Öka lönsamheten och få nöjdare kunder

Bransch:
Industri

Befattning:
Försäljningsdirektör

Mål:
Öka försäljning, lönsamhet och kundnöjdhet genom förändrat och strukturerat försäljningsarbete.

Beskrivning:
Efter en omorganisation hade industriföretaget behov av att förändra sitt försäljningsarbete i syfte att öka försäljningen och att stärka relationerna till sina Business-to-business kunder. Konsulten införde och drev igenom ett nytt arbetssätt för både inne- och utesäljarna där fokus låg på att arbeta mot gemensamma mål och att öka teamkänslan. I kundstocken fanns både större och mindre kunder, vilka behövde prioriteras och bearbetas olika, beroende på behov, omsättning och köpstruktur. De prioriterade försäljningsinsatserna till de största kunderna, resulterade i ökad försäljning och nöjdare kunder. Bakom vändningen låg många olika insatser, bland annat genom strukturerad bearbetning ute på fältet. I uppdraget ingick också att lägga prognoser mot produktionsavdelningen för att förbättra leveranskapaciteten.

Resultat:

Ökad försäljning och kundnöjdhet. Förbättrat internt samarbete och en förändrad attityd bland både kunder och medarbetare.

Låt oss samarbeta!